Trang chủHuyệt vịTìm kiếm huyệt vị theo vần ABC

Tìm kiếm huyệt vị theo vần ABC

Để quý vị tiện tìm kiếm huyệt vị, chúng tôi sắp xếp các huyệt vị cần tìm theo vần ABC, nếu không tìm thấy vui lòng vào phần tìm kiếm trên trang web.

Vần A

Á MÔN

ÂM BAO

ÂM CỐC

ÂM ĐÔ

ÂM GIAO

ÂM KHÍCH

ÂM LĂNG TUYỀN

ÂM LIÊM

ÂM THỊ

ÂN MÔN

ÂN MÔN

Vần B

BẠCH HOÀN DU

BẠCH HOÀN DU

BẢN THẦN

BÀNG QUANG DU

BÀNG QUANG DU

BÀO HOANG

BÀO HOANG

BẤT DUNG

BỂ QUAN

BỈNH PHONG

BỈNH PHONG

BỘ LANG

BỘC THAM

BỘC THAM

Vần C

CÁCH DU

CÁCH DU

CÁCH QUAN

CÁCH QUAN

CAN DU

CAN DU

CAO HOANG

CAO HOANG

CÂN SÚC

CẤP MẠCH

CÔN LÔN

CÔN LÔN

CÔNG TÔN

CƠ MÔN

CỰ CỐT

CỰ KHUYẾT

CƯ LIÊU

CỰ LIÊU

CỰC TUYỀN

CƯỜNG GIAN

CƯU VĨ

CHÍ ÂM

CHI CÂU

CHI CHÍNH

CHI CHÍNH

CHÍ DƯƠNG

CHÍ THẤT

CHÍ THẤT

CHIẾU HẢI

CHÍNH DINH

CHU VINH

CHƯƠNG MÔN

Vần D

DỊCH MÔN

DU PHỦ

DŨNG TUYỀN

DUY ĐẠO

DƯƠNG BẠCH

DƯƠNG CỐC

DƯƠNG CỐC

DƯƠNG CƯƠNG

DƯƠNG CƯƠNG

DƯƠNG GIAO

DƯƠNG KHÊ

DƯỠNG LÃO

DƯỠNG LÃO

DƯƠNG LĂNG TUYỀN

DƯƠNG PHỤ

DƯƠNG QUAN

DƯƠNG TRÌ

ĐẠI BAO

ĐẠI CỰ

ĐẠI CHUNG

ĐẠI CHÙY

ĐẠI ĐÔ

ĐẠI ĐÔN

ĐẠI HÁCH

ĐẠI LĂNG

ĐÁI MẠCH

ĐẠI NGHINH

ĐẠI TRỮ

ĐẠI TRỮ

ĐẠI TRƯỜNG DU

ĐẠI TRƯỜNG DU

ĐẢN TRUNG

ĐÀO ĐẠO

ĐẦU DUY

ĐẦU KHIẾU ÂM

ĐẦU LÂM KHẤP

ĐỊA NGŨ HỘI

ĐỊA THƯƠNG

ĐIỀU KHẨU

ĐOÀI ĐOAN

ĐỐC DU

ĐỐC DU

ĐỘC TỴ

ĐỒNG TỬ LIÊU

ĐỞM DU

ĐỞM DU

Vần E

Ế PHONG

Vần G

GIÁC TÔN

GIẢI KHÊ

GIAN SỬ

GIAO TÍN

GIÁP XA

Vần H

HẠ CỰ HƯ

HẠ LIÊM

HẠ LIÊU

HẠ LIÊU

HẠ QUAN

HẠ QUẢN

HÃM CỐC

HÀM YẾN

HÀNH GIAN

HẬU ĐỈNH

HẬU KHÊ

HẬU KHÊ

HIỆP BẠCH

HIỆP KHÊ

HOA CÁI

HÒA LIÊU

HÒA LIÊU

HOÀN CỐT

HOÀN KHIÊU

HOANG DU

HOANG MÔN

HOANG MÔN

HOÀNH CỐT

HOẠT NHỤC MÔN

HỘI ÂM

HỘI DƯƠNG

HỘI DƯƠNG

HỘI TÔNG

HỒN MÔN

HỒN MÔN

HỢP CỐC

HỢP DƯƠNG

HỢP DƯƠNG

HUNG HƯƠNG

HUYỀN CHUNG

HUYỀN KHU

HUYỀN LƯ

HUYỀN LY

HUYẾT HẢI

Vần K

KIÊN LIÊU

KIẾN LÝ

KIÊN NGOẠI DU

KIÊN NGOẠI DU

KIÊN NGUNG

KIÊN TỈNH

KIÊN TRINH

KIÊN TRINH

KIÊN TRUNG DU

KIÊN TRUNG DU

KIM MÔN

KINH CỐT

KINH CỪ

KINH MÔN

KỲ MÔN

KHÂU KHƯ

KHẾ MẠCH

KHÍ

KHÍ HẢI

KHÍ HẢI DU

KHÍ HẢI DU

KHÍ HỘ

KHÍ XÁ

KHÍ XUNG

KHÍCH MÔN

KHỐ PHÒNG

KHỔNG TỐI

KHÚC CỐT

KHÚC SAI

KHÚC SAI

KHÚC TÂN

KHÚC TUYỀN

KHÚC TRẠCH

KHÚC TRÌ

KHÚC VIÊN

KHÚC VIÊN

KHUYẾT BỒN

Vần L

LẠC KHƯỚC

LẠC KHƯỚC

LÃI CÂU

LAO CUNG

LẬU CỐC

LỆ ĐOÀI

LIÊM TUYỀN

LIỆT KHUYẾT

LINH ĐÀI

LINH ĐẠO

LINH KHƯ

LƯ TỨC

LƯƠNG MÔN

Vần M

MỆNH MÔN

MI XUNG

MI XUNG

MỤC SONG

Vần N

NÃO HỘ

NÃO KHÔNG

NỘI ĐÌNH

NỘI QUAN

NGHINH HƯƠNG

NGOẠI KHÂU

NGOẠI LĂNG

NGOẠI QUAN

NGỌC CHẨM

NGỌC CHẨM

NGỌC ĐƯỜNG

NGŨ KHU

NGŨ LÝ

NGŨ XỨ

NGŨ XỨ

NGƯ TẾ

NHÂN NGHÊNH

NHÂN TRUNG

NHẬT NGUYỆT

NHỊ GIAN

NHĨ MÔN

NHIÊN CỐC

NHŨ CĂN

NHU DU

NHU DU

NHU HỘI

NHŨ TRUNG

Vần O

ỐC Ế

ÔN LƯU

Vần P

PHÁCH HỘ

PHÁCH HỘ

PHẾ DU

PHẾ DU

PHI DƯƠNG

PHI DƯƠNG

PHONG LONG

PHONG MÔN

PHONG MÔN

PHONG PHỦ

PHONG THỊ

PHONG TRÌ

PHÙ BẠCH

PHỤ DƯƠNG

PHỤ DƯƠNG

PHÙ ĐỘT

PHÙ KHÍCH

PHÙ KHÍCH

PHỤ PHÂN

PHỤ PHÂN

PHỦ XÁ

PHÚC AI

PHÚC KẾT

PHỤC LƯU

PHỤC THỐ ( PHỤC THỎ)

Vần Q

QUAN MÔN

QUAN NGUYÊN

QUAN NGUYÊN DU

QUAN NGUYÊN DU

QUAN XUNG

QUANG MINH

QUẮC TRUNG

QUY LAI

QUYỀN LIÊU

QUYỀN LIÊU

QUYẾT ÂM DU

QUYẾT ÂM DU

Vần S

SUẤT CỐC

Vần T

TAM ÂM GIAO

TAM DƯƠNG LẠC

TAM GIAN

TAM TIÊU DU

TAM TIÊU DU

TÂM DU

TÂM DU

TẤT QUAN

TÍCH TRUNG

TIỀN CỐC

TIỀN CỐC

TIỂU HẢI

TIỂU HẢI

TIÊU LẠC

TIỂU TRƯỜNG DU

TIỂU TRƯỜNG DU

TÍN HỘI

TÌNH MINH

TÌNH MINH

TOÀN CƠ

TOẢN TRÚC

TOẢN TRÚC

TỐ LIÊU

TÚC KHIẾU ÂM

TÚC LÂM KHẤP

TÚC TAM LÝ

TỨ BẠCH

TỬ CUNG

TỨ ĐỘC

TỨ MÃN

TỲ DU

TÝ NHU

TY TRÚC KHÔNG

THẠCH MÔN

THẠCH QUAN

THÁI ẤT

THÁI BẠCH

THÁI KHÊ

THÁI UYÊN

THÁI XUNG

THANH LÃNH UYÊN

THANH LINH

THẬN DU

THẬN DU

THẦN ĐẠO

THẦN ĐÌNH

THẦN ĐƯỜNG

THẦN ĐƯỜNG

THẦN KHUYẾT

THÂN MẠCH

THÂN MẠCH

THẦN MÔN

THẦN PHONG

THẦN TÀNG

THÂN TRỤ

THIÊN DŨ

THIÊN DUNG

THIÊN DUNG

THIÊN ĐỈNH

THIÊN ĐỘT

THIÊN KHÊ

THIÊN LỊCH

THIÊN LIÊU

THIÊN PHỦ

THIÊN SONG

THIÊN SONG

THIÊN TỈNH

THIÊN TÔNG

THIÊN TÔNG

THIÊN TUYỀN

THIÊN TRÌ

THIÊN TRỤ

THIÊN TRỤ

THIÊN XU

THIÊN XUNG

THIẾU HẢI

THIẾU PHỦ

THIẾU THƯƠNG

THIẾU TRẠCH

THIẾU XUNG

THÍNH CUNG

THÍNH CUNG

THÍNH HỘI

THÔNG CỐC

THÔNG CỐC

THÔNG LÝ

THÔNG THIÊN

THÔNG THIÊN

THỦ TAM LÝ

THÚC CỐT

THỦY ĐẠO

THỦY ĐỘT

THUỶ PHÂN

THỦY TUYỀN

THỨ LIÊU

THỨ LIÊU

THỪA CÂN

THỪA CÂN

THỪA KHẤP

THỪA LINH

THỪA MÃN

THỪA PHÙ

THỪA PHÙ

THỪA QUANG

THỪA QUANG

THỪA SƠN

THỪA SƠN

THỪA TƯƠNG

THỰC ĐẬU

THƯƠNG

THƯƠNG

THƯỢNG CỰ HƯ

THƯƠNG DƯƠNG

THƯƠNG KHÂU

THƯƠNG KHÚC

THƯỢNG LIÊM

THƯỢNG LIÊU

THƯỢNG LIÊU

THƯỢNG QUAN

THƯỢNG QUẢN

THƯỢNG TINH

TRẬT BIÊN

TRẬT BIÊN

TRIẾP CÂN

TRÚC TÂN

TRUNG CỰC

TRUNG CHÚ

TRUNG CHỬ

TRUNG ĐÌNH

TRUNG ĐÔ

TRUNG ĐỘC

TRUNG KHU

TRUNG LIÊU

TRUNG LIÊU

TRUNG LỮ DU

TRUNG LỮ DU

TRUNG PHONG

TRUNG PHỦ

TRUNG QUẢN

TRUNG XUNG

TRỬU LIÊU

TAM ÂM GIAO

TAM DƯƠNG LẠC

TAM GIAN

TAM TIÊU DU

TAM TIÊU DU

TÂM DU

TÂM DU

TẤT QUAN

TÍCH TRUNG

TIỀN CỐC

TIỀN CỐC

TIỂU HẢI

TIỂU HẢI

TIÊU LẠC

TIỂU TRƯỜNG DU

TIỂU TRƯỜNG DU

TÍN HỘI

TÌNH MINH

TÌNH MINH

TOÀN CƠ

TOẢN TRÚC

TOẢN TRÚC

TỐ LIÊU

TÚC KHIẾU ÂM

TÚC LÂM KHẤP

TÚC TAM LÝ

TỨ BẠCH

TỬ CUNG

TỨ ĐỘC

TỨ MÃN

TỲ DU

TỲ DU

TÝ NHU

TY TRÚC KHÔNG

THẠCH MÔN

THẠCH QUAN

THÁI ẤT

THÁI BẠCH

THÁI KHÊ

THÁI UYÊN

THÁI XUNG

THANH LÃNH UYÊN

THANH LINH

THẬN DU

THẬN DU

THẦN ĐẠO

THẦN ĐÌNH

THẦN ĐƯỜNG

THẦN ĐƯỜNG

THẦN KHUYẾT

THÂN MẠCH

THÂN MẠCH

THẦN MÔN

THẦN PHONG

THẦN TÀNG

THÂN TRỤ

THIÊN DŨ

THIÊN DUNG

THIÊN DUNG

THIÊN ĐỈNH

THIÊN ĐỘT

THIÊN KHÊ

THIÊN LỊCH

THIÊN LIÊU

THIÊN PHỦ

THIÊN SONG

THIÊN SONG

THIÊN TỈNH

THIÊN TÔNG

THIÊN TÔNG

THIÊN TUYỀN

THIÊN TRÌ

THIÊN TRỤ

THIÊN TRỤ

THIÊN XU

THIÊN XUNG

THIẾU HẢI

THIẾU PHỦ

THIẾU THƯƠNG

THIẾU TRẠCH

THIẾU XUNG

THÍNH CUNG

THÍNH CUNG

THÍNH HỘI

THÔNG CỐC

THÔNG CỐC

THÔNG LÝ

THÔNG THIÊN

THÔNG THIÊN

THỦ TAM LÝ

THÚC CỐT

THỦY ĐẠO

THỦY ĐỘT

THUỶ PHÂN

THỦY TUYỀN

THỨ LIÊU

THỨ LIÊU

THỪA CÂN

THỪA CÂN

THỪA KHẤP

THỪA LINH

THỪA MÃN

THỪA PHÙ

THỪA PHÙ

THỪA QUANG

THỪA QUANG

THỪA SƠN

THỪA SƠN

THỪA TƯƠNG

THỰC ĐẬU

THƯƠNG

THƯƠNG

THƯỢNG CỰ HƯ

THƯƠNG DƯƠNG

THƯƠNG KHÂU

THƯƠNG KHÚC

THƯỢNG LIÊM

THƯỢNG LIÊU

THƯỢNG LIÊU

THƯỢNG QUAN

THƯỢNG QUẢN

THƯỢNG TINH

TRẬT BIÊN

TRẬT BIÊN

TRIẾP CÂN

TRÚC TÂN

TRUNG CỰC

TRUNG CHÚ

TRUNG CHỬ

TRUNG ĐÌNH

TRUNG ĐÔ

TRUNG ĐỘC

TRUNG KHU

TRUNG LIÊU

TRUNG LIÊU

TRUNG LỮ DU

TRUNG LỮ DU

TRUNG PHONG

TRUNG PHỦ

TRUNG QUẢN

TRUNG XUNG

TRỬU LIÊU

Vần U

U MÔN

ỦY DƯƠNG

ỦY DƯƠNG

UỶ TRUNG

UỶ TRUNG

UYỂN CỐT

UYỂN CỐT

UYÊN DỊCH

ƯNG SONG

Vần V

VÂN MÔN

Vần X

XÍCH TRẠCH

XUNG DƯƠNG

XUNG MÔN

Vần Y

Y HY

Y HY

Ý XÁ

Ý XÁ

YÊU DU

YÊU DƯƠNG QUAN

Bài viết liên quan
Bài viết cùng danh mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây