Vị thuốc Đông y More »

Bán chi liên ( 半枝莲 ) Tên và nguồn gốc + Tên thuốc: Bán chi liên (Xuất xứ: Giang Tô…

Bách hợp

Tác dụng chữa bệnh của Xuyên tâm liên