Vị thuốc Đông y More »

Dạ minh sa

DẠ MINH SA Tên Việt Nam: Phân con dơi Tên Hán Việt khác: Thiên thử thỉ, Thử pháp, Thạch can…

Hoàng bá

Dâm dương hoắc

Diên hồ sách

Độc hoạt