Căn nguyên Không rõ căn nguyên ở trẻ. Căn nguyên ở người lớn: mủ trong ổ bụng, xơ gan, khối…

Định nghĩa: có sỏi trong túi mật. Tỷ lệ mắc Bệnh rất phổ biến, ở những người 55 đến 65…

Gan có thể bị thâm nhiễm và to lên trong nhiều bệnh chuyển hoá, viêm, miễn dịch hoặc không rõ…