Khái niệm và lịch sử của thức ăn chức năng Trước đây, người ta chỉ chú ý nhiều đến những…