Trang chủ Hoa quả chữa bệnh

Hoa quả chữa bệnh

Trong y học, các loại hoa quả của nước ta có thể góp phần điều trị hiệu quả hầu hết các loại bệnh tật của con người. Chỉ nói riêng các loại quả nguồn lương thực không chỉ giúp chúng ta có nhiều chủng loại lương thực quý giá, phong phú, làm giàu cho đất nước, mà chính các loại quả lương thực này còn giúp chúng ta chống lại các loại bệnh tật cho hiệu quả cao.