Trang chủTriệu chứng Đông y

Triệu chứng Đông y

Chứng Phế khí hư yếu ở trẻ em

Chứng Phế khí hư yếu ở trẻ em là tên gọi chung các chứng trạng do các bệnh ho, suyễn tái phát nhiều lần,...

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em là do ngoại cảm tà khí phong hàn hoặc phong ôn, qua ra lông hoặc miệng...

Chứng nội nhiệt bốc mạnh ở trẻ em

Chứng nội nhiệt bốc mạnh ở trẻ em chỉ trẻ em ngoại cảm ôn nhiệt bệnh độc hoặc ngoại cảm tà khí phong hàn,...

Phân biệt và điều trị Chứng phong ôn bó phần Biểu ở trẻ em

Chứng phong ôn bó phần Biểu ở trẻ em là nói những chứng hậu do ngoại cảm bệnh độc ôn nhiệt xâm phạm vào...

Chứng phong hàn bó phần biểu ở trẻ em

Chứng phong hàn bó phần biểu ở trẻ em là chỉ ngoại cảm tà khí phong hàn, xâm phạm vào cơ thể, chính khí...

Chứng Tỳ Vị hư hàn ở trẻ em trong Y học cổ truyền

Chứng Tỳ Vị hư hàn ở trẻ em là chỉ Tỳ Vị của trẻ em không những công năng giảm sút mà còn dương...

Chứng tỳ vị thực trệ ở trẻ em trong Đông y

Chứng Tỳ Vị thực trệ ở trẻ em là tên gọi chung cho những chứng trạng do trẻ em ăn bú không điều độ,...

Chứng Tỳ Vị hư yếu ở trẻ em trong Đông y

Chứng Tỳ Vị hư yếu ở trẻ em là chỉ những chứng trạng do công năng của Tỳ vị giảm sút, cũng là nói...

Chứng Thận khí hư yếu ở trẻ em

Chứng Thận khí hư yếu ở trẻ em là tên gọi chung chỉ khí hoá sinh ra Thận tinh tiên thiên ở trẻ em...

Chứng nguyên khí hư yếu ở trẻ em

Chứng nguyên khí hư yếu ở trẻ em là chỉ tiên thiên của trẻ em phú bẩm bất túc hoặc ốm lâu mất sự...

Chứng sau khi đẻ bại huyết xông lên

Chứng sau khi đẻ bại huyết xông lên là tên gọi chung cho một loạt chứng hậu nghiêm trọng sau khi đẻ ác lộ...

Phân tích và điều trị Chứng thai hàn

Chứng thai hàn là tên gọi chung cho những chứng hậu ở người có thai thể trạng vốn dương khí bất túc, âm hàn...

Chứng Thai nhiệt trong Y học cổ truyền

Chứng Thai nhiệt là tên gọi chung một loạt chứng hậu do âm hư dương thịnh ở người có thai, nhiệt ẩn náu ở...

Chứng Hàn tà ngưng đọng ở Bào cung

Chứng Hàn tà ngưng đọng ở Bào cung là tên gọi chung cho những chứng trạng do hàn tà xâm phạm Bào cung, huyết...

Chứng đàm thấp nghẽn trở Bào cung

Chứng đàm thấp nghẽn trở Bào cung là nói đến cơ thể vốn dương hư, Tỳ không vận chuyển mạnh, thấp tụ lại thành...

Chứng Bào cung hư hàn trong Y học cổ truyền

Chứng Bào cung hư hàn là tên gọi chung cho một loạt chứng trạng do nguyên nhân phú bẩm bất túc, hoặc phòng lao,...

Phân tích và điều trị Chứng Xung Nhâm hàn chứng

Xung Nhâm hàn chứng là tên gọi chung chỉ những chứng trạng do hàn ngưng ở Xung Nhâm dẫn đến huyết đi không thư...

Phân tích Chứng Xung Nhâm nhiệt chứng

Xung Nhâm nhiệt chứng là chỉ nhiệt tà ẩn náu ở Xung Nhâm cùng tranh giành với huyết, xuất hiện các biểu hiện lâm...

Chứng Xung Nhâm ứ thấp ngưng kết

Chứng Xung Nhâm ứ thấp ngưng kết là do ứ huyết ngưng kết ở hai mạch Xung Nhâm, ấp ủ sinh ra thấp rồi...

Chứng Xung Nhâm ứ trở trong Y học cổ truyền

Chứng Xung Nhâm ứ trở là chỉ ứ huyết ngưng kết ở Xung Nhâm, làm cho kinh khí bị nghẽn trệ gây nên một...

Chứng xung nhâm không bền (bất cố)

Chứng Xung Nhâm không bền là chỉ một loạt chứng trạng do Xung Nhâm khí hư dẫn đến công năng Xung Nhâm bất túc...

Chứng Xung Nhâm hư suy

Chứng Xung Nhâm hư suy là chỉ hai mạch Xung Nhâm hư suy dẫn đến cơ năng sinh thực bị suy thoái xuất hiện...

Nhận biết Chứng Tỳ Vị dương hư

Chứng Tỳ Vị dương hư còn gọi là chứng Trung tiêu dương hư hoặc chứng Tỳ Vị hư hàn; cũng là tên gọi chung...

Chứng Vị cường Tỳ nhược

Chứng Vị cường Tỳ nhược là chỉ công năng ngấu nhừ thủy cốc ở Vị quá mạnh, công năng vận hoá của Tỳ giảm...

Bàn về Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt

Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt là chỉ những chứng hậu thấp nhiệt uất kết ở Tỳ Vị, Tỳ không kiện vận, Vị không thu...

Chứng thực thương Tỳ Vị

Chứng thực thương Tỳ Vị là tên gọi chung cho việc ăn uống không điều độ xuất hiện tình trạng đồ ăn nghẽn trệ...

Chẩn đoán phân biệt Chứng Can Vị bất hoà

Chứng Can Vị bất hoà là tên gọi chung chỉ tình chí không thoải mái, Can uất Vị yếu, Can khí hoành nghịch phạm...

Chứng Can Đởm thấp nhiệt

Chứng Can Đởm thấp nhiệt là tên gọi chung cho những chứng trạng do thấp nhiệt ngăn trở, sự sơ tiết của Can Đởm...

Chứng Tâm Đởm bất ninh – Tâm Đởm khí hư

Chứng Tâm Đởm bất ninh còn gọi là chứng Tâm Đởm khí hư, gọi chung cho những chứng trạng do Tâm Đởm khí hư...

Chứng Tâm Vị hoả thịnh trong Đông y

Chứng Tâm Vị hoả thịnh là tên gọi chung chỉ những chứng trạng do Tám Vị hoả nhiệt thịnh khiến cho sự vận hoá...