Trang chủTriệu chứng Đông y

Triệu chứng Đông y

Chẩn đoán Chứng Huyết táo (Nội táo) trong Đông y

Khái niệm Huyết táo còn gọi là Nội táo, là tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy...

Phân biệt Chứng huyết nhiệt trong Đông y

Khái niệm Chứng huyết nhiệt là tên gọi chung cho trường hợp huyết phận bị nhiệt hoặc nhiệt tà xâm phạm huyết phận, biểu hiện...

Huyết ứ

Khái niệm Chứng Huyết ứ là tên gọi chung chỉ huyết đi không lưu thông thậm chí đình trệ ngưng đọng, hoặc huyết đã ly...

Chứng Huyết thoát (mất máu nhiều) trong Đông y

Khái niệm Huyết thoát còn gọi là Thoát huyết, do bị mất huyết đột ngột lượng nhiều, hoặc xuất hiện kéo dài, lượng quá nhiều,...

Huyết hư

Khái niệm Chứng Huyết hư là tên gọi chung cho các chứng hậu nguyên nhân do huyết dịch trong cơ thể bất túc, chân tay...

Chứng Khí bế trong Đông y phân biệt chẩn đoán bệnh

Khái niệm Khí bế là tên gọi chung cho chứng trạng nguy cấp xuất hiện do tà khí úng thịnh, khí cơ nghịch loạn,...

Dấu hiệu Chứng Khí nghịch trong Đông y

Khái niệm Chứng Khí nghịch là tên gọi chung cho các chứng trạng gây nên do khí cơ thăng, giáng, xuất, nhập của Phế, Can,...

Khí trệ

Khái niệm Khí trệ là tên gọi chung cho những chứng trạng do một bộ phận cơ thể, một Tạng Phủ, hoặc một Kinh Lạc...

Chứng Khí thoát trong chẩn đoán bệnh chứng Đông y

Khái niệm Chứng Khí thoát là tên gọi chung chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết thoát,...

Chứng trạng Khí hãm trong chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Chứng Khí hãm là tên gọi chung của các chứng trạng do tiên thiên bất túc, hậu thiên mất điều hoà tạo...

Chứng Khí hư trong chẩn đoán Đông y

Khái niệm Chứng Khí hư là tên gọi chung, chỉ công năng Tạng Phủ trong cơ thể bị giảm sút, nguyên khí bất túc dẫn...

Chứng Tâm kinh thực nhiệt ở trẻ em

Chứng Tâm kinh thực nhiệt ở trẻ em là tên gọi chung loại bệnh do ngoại cảm ôn tà, vào lý hóa nhiệt dẫn...

Chứng Vị hỏa thượng viêm ở trẻ em

Chứng Vị hỏa thượng viêm ở trẻ em là tên gọi chung cho chứng trạng Vị hỏa quá thịnh dẫn đến môi, miệng, lưỡi,...

Chứng tỳ hư sinh phong ở trẻ em và điều trị

Khái niệm Chứng Tỳ hư sinh phong ở trẻ em nguyên nhân do bị nôn kéo dài, ỉa chảy kéo dài, Tỳ thổ bị hư...

Chứng Nhiệt cực sinh phong ở trẻ em

Chứng Nhiệt cực sinh phong ở trẻ em là chỉ loại chứng hậu chủ yếu sốt cao động phong trong bệnh Ngoại cảm Ôn...

Chứng đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em

Chứng đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em là gọi chung những chứng trạng do đàm rãi úng thịnh, vít lấp tâm...

Chứng Phế khí hư yếu ở trẻ em

Chứng Phế khí hư yếu ở trẻ em là tên gọi chung các chứng trạng do các bệnh ho, suyễn tái phát nhiều lần,...

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em là do ngoại cảm tà khí phong hàn hoặc phong ôn, qua ra lông hoặc miệng...

Chứng nội nhiệt bốc mạnh ở trẻ em

Chứng nội nhiệt bốc mạnh ở trẻ em chỉ trẻ em ngoại cảm ôn nhiệt bệnh độc hoặc ngoại cảm tà khí phong hàn,...

Phân biệt và điều trị Chứng phong ôn bó phần Biểu ở trẻ em

Chứng phong ôn bó phần Biểu ở trẻ em là nói những chứng hậu do ngoại cảm bệnh độc ôn nhiệt xâm phạm vào...

Chứng phong hàn bó phần biểu ở trẻ em

Chứng phong hàn bó phần biểu ở trẻ em là chỉ ngoại cảm tà khí phong hàn, xâm phạm vào cơ thể, chính khí...

Chứng Tỳ Vị hư hàn ở trẻ em trong Y học cổ truyền

Chứng Tỳ Vị hư hàn ở trẻ em là chỉ Tỳ Vị của trẻ em không những công năng giảm sút mà còn dương...

Chứng tỳ vị thực trệ ở trẻ em trong Đông y

Chứng Tỳ Vị thực trệ ở trẻ em là tên gọi chung cho những chứng trạng do trẻ em ăn bú không điều độ,...

Chứng Tỳ Vị hư yếu ở trẻ em trong Đông y

Chứng Tỳ Vị hư yếu ở trẻ em là chỉ những chứng trạng do công năng của Tỳ vị giảm sút, cũng là nói...

Chứng Thận khí hư yếu ở trẻ em

Chứng Thận khí hư yếu ở trẻ em là tên gọi chung chỉ khí hoá sinh ra Thận tinh tiên thiên ở trẻ em...

Chứng nguyên khí hư yếu ở trẻ em

Chứng nguyên khí hư yếu ở trẻ em là chỉ tiên thiên của trẻ em phú bẩm bất túc hoặc ốm lâu mất sự...

Chứng sau khi đẻ bại huyết xông lên

Chứng sau khi đẻ bại huyết xông lên là tên gọi chung cho một loạt chứng hậu nghiêm trọng sau khi đẻ ác lộ...

Phân tích và điều trị Chứng thai hàn

Chứng thai hàn là tên gọi chung cho những chứng hậu ở người có thai thể trạng vốn dương khí bất túc, âm hàn...

Chứng Thai nhiệt trong Y học cổ truyền

Chứng Thai nhiệt là tên gọi chung một loạt chứng hậu do âm hư dương thịnh ở người có thai, nhiệt ẩn náu ở...

Chứng Hàn tà ngưng đọng ở Bào cung

Chứng Hàn tà ngưng đọng ở Bào cung là tên gọi chung cho những chứng trạng do hàn tà xâm phạm Bào cung, huyết...