Trang chủTriệu chứng Đông y

Triệu chứng Đông y

Chứng Thận không nạp khí trong Y học cổ truyền

Chứng Thận không nạp khí là gọi những chứng trạng do Thận hư khí không trở về nguồn, Thận mất khả năng nạp khí;...

Nhận biết Chứng Thận khí không bền của Đông y

Chứng Thận khí không bền là chỉ Thận khí suy hư, sự thu nhiếp che đậy không tốt dẫn đến Bàng quang mất sự...

Thận khí hư

Chứng Thận khí hư là tên gọi chung cho nguyên khí trong Thận hư suy nên xuất hiện các chứng trạng về công năng...

Chứng Thận âm dương đều hư của Đông y

Chứng Thận âm dương đều hư là tên gọi chung cho một loạt các chứng trạng do nguyên dương ở Thận bất túc, âm...

Thận dương hư

Thận dương hư còn gọi là Mệnh môn hoả suy, tên gọi chung cho những biểu hiện lâm sàng nguyên dương bất túc, mất...

Thận âm hư

Chứng Thận âm hư là tên gọi chung cho một loạt chứng trạng do âm dịch của tạng Thận khuy tổn, hư hoả quá...

Chứng Thủy hàn sạ Phế

Chứng Thủy hàn sạ Phế là tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng hàn tà và thủy khí xâm phạm tạng Phế làm cho...

Chứng Đàm nhiệt úng tắc ở Phế

Chứng Đàm nhiệt úng tắc ở Phế còn gọi là chứng Đàm nhiệt ngăn trở Phế. Chứng này là tên gọi chung cho những...

Chứng Phế khí suy tuyệt

Chứng Phế khí suy tuyệt là gọi tóm tắt cho công năng của tạng Phế biểu hiện suy kiệt, không làm chủ khí mà xuất hiện tình...

Chứng Phế khí âm đều hư

Chứng Phế khí âm đều hư là tên gọi tóm tắt do Phế khí bất túc, tân dịch bị tiêu hao, mất chức năng tuyên giáng, lâm...

Phế âm hư

Chứng Phế âm hư là tên gọi tóm tắt cho những biểu hiện lâm sàng do tân dịch bị tiêu hao, Phế mất nh dưỡng, âm dịch...

Phế khí hư

Chứng Phế khí hư là tên gọi tóm tắt cho những biểu hiện lâm sàng do công năng của tạng Phế giảm sút, mất chức năng...

Tỳ dương hư

Tỳ dương hư còn có các tên gọi như Tỳ dương bất túc, Tỳ dương không mạnh, Trung dương không mạnh. Vì dương hư thì sinh...

Tỳ âm hư

Khái niệm Tỳ có âm khí, dương khí. Dương khí của Tỳ tức Tỳ khí, Tỳ dương, mà Âm khí của Tỳ tức là Tỳ huyết, tân dịch của...

Chứng Tỳ không thống huyết

Chứng Tỳ không thống huyết là chỉ Tỳ khí hư, Trung khí hạ hãm mà không nhiếp huyết, hoặc do Tỳ dương hư nhiếp huyết, tạo nên một loại...

Chứng tỳ khí hạ hãm

Tỳ ở Trung tiêu, Tỳ khí còn gọi là Trung khí. Chứng Tỳ khí hạ hãm cũng gọi là chứng Khí hư hạ hãm, chứng Trung khí hạ hãm. Tỳ khí...

Tỳ khí hư

Tỳ khí hư còn gọi là Tỳ khí bất túc, Trung khí bất túc. Chứng Tỳ khí hư là không vận chuyển mạnh và nguyên khí bất túc...

Chứng Can kinh thấp nhiệt

Chứng Can kinh thấp nhiệt là tên gọi tóm tắt những chứng trạng đau sườn, đắng miệoàng đản, biếng ăn do tà khí thấp...

Chứng Can phong nội động

Chứng Can phong nội động là nói khái quát về Can dương hoá phong quấy rối lên trên hoặc là Can phong kết hợp với...

Chứng Can dương thượng cang trong Đông y

Chứng Can dương thượng cang là chỉ một loạt biểu hiện lâm sàng do âm không phối dương của tạng Can dẫn đến Can...

Chứng Can hỏa thượng viêm trong chẩn đoán Đông y

Chứng Can hỏa thượng viêm là chỉ Can khí uất kết hóa hoả, hỏa khí nghịch lên, có những chứng hậu chủ yếu như...

Can khí uất kết

Chứng Can khí uất kết là tên gọi chung cho những chứng trạng tạng Can vì tình chí không thư sướng, uất giận tổn...

Chứng Can dương hư cần phân biệt với chứng gì trong Đông y

Can dương hư là tên gọi tắt cho những biểu hiện làm sàng do Can khí hư phát triển thêm một bước đến dương...

Can âm hư

Chứng Can âm hư là một nhóm chứng trạng do âm huyết của Can bất túc, mất sự nhu nhuận, gân mạch không được...

Can huyết hư

Chứng Can huyết hư là tên gọi khái quát cho những chứng trạng là do Can huyết bất túc gân mạch mất nuôi dưỡng,...

Chứng Thủy khí lăng Tâm trong Y học cổ truyền

Chứng Thủy khí lăng Tâm là tên gọi chung cho những chứng trạng do thủy ẩm ứ đọng ở trong làm chèn ép Tâm...

Đông y nhận thức về Chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm

Chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm là tên gọi chung về các chứng trạng đàm với hỏa câu kết với nhau quấy rối tâm...

Chứng Tâm mạch tắc nghẽn trong Đông y

Tâm mạch tắc nghẽn là tên gọi chung cho các chứng trạng do Tâm mạch bị đàm trệ hoặc huyết ứ làm nghẽn tắc...

Chứng Tâm hỏa cang thịnh của y học cổ truyền

Chứng Tâm hỏa cang thịnh là những chứng hậu do ngũ chí bị uất quá mức hóa hoả, hoặc lục dâm truyền vào lý...

Chẩn đoán Phân biệt Chứng Tâm khí âm đều hư

Chứng Tâm khí âm đều hư là chỉ Tâm khí bất túc, Tâm âm bị hao tổn, xuất hiện những chứng hậu chủ yếu...