Trang chủLý luận Đông y

Lý luận Đông y

Các bệnh hệ hô hấp trong y học cổ truyền

NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA Các bệnh thuộc hệ hô hấp xảy ra ở tạng phế. Phế chủ về hô...

Lục bệnh truyền biến trong y học cổ truyền

Then chốt của lục bệnh truyền biến là quyết định ở 3 mặt. Cảm thụ tà khí nông hay sâu? Cơ thể người bệnh...

Bệnh thương hàn – triệu chứng của lục kinh và phương pháp điều trị

Bệnh thương hàn trong y học cổ truyền triệu chứng của lục kinh và phương pháp điều trị https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/benh-thai-duong-kinh-bang-quang-tieu-truong.html https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/benh-thieu-duong-kinh-dom-tam-tieu.html https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/chung-duong-minh-kinh-vi-dai-trang-trong-y-hoc-co-truyen.html https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/benh-thai-kinh-ty-phe-trong-dong-y.html https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/benh-thieu-kinh-tam.html https://thuocchuabenh.vn/ly-luan-dong-y/benh-quyet-kinh-can-tam-bao-trong-y-hoc-co-truyen.html

Bệnh Quyết âm kinh (can – tâm bào) trong y học cổ truyền

Quyết âm là giai đoạn cuối cùng của tam âm bệnh Tà xâm nhập, quyết âm đương nhiên là hàn hóa đến ruột, nhưng theo...

Bệnh Thiếu âm kinh (tâm – thận)

Thiếu âm là một trong tam âm bệnh chủ yếu là dương khí ở tâm thận suy kém, tâm chủ chức vụ quân chủ,...

Bệnh Thái âm kinh (Tỳ, phế) trong đông y

Bệnh thái âm tuy với bệnh dương minh cùng là lý chứng nhưng về tính chất thì lại trái ngược nhau, bệnh dương minh...

Chứng dương minh kinh (vị đại tràng) trong y học cổ truyền

Dương minh vị là giai đoạn cuôl cùng của tam dương, dương sinh chứng đã đến tột bực rồi cho nên bệnh thế nhiệt...

Bệnh Thiếu dương kinh (đởm, tam tiêu)

Thiếu dương bán biểu bán lý (nửa trong, nửa ngoài) bệnh phát vào thời kỳ thứ hai. Chủ yếu chứng trạng là: Rét nóng qua...

Bệnh Thái dương kinh (bàng quang, tiểu trường)

Thái dương kinh chứng Thái dương chủ biểu, ngoại tà xâm nhập vào thân thể thì trước tiên phát ra bệnh thái dương. Chứng trạng chủ...

Phủ kỳ hằng trong y học cổ truyền

Kỳ tức là khác, Hằng tức là thường, phủ kỳ hằng tức là một loại cơ quan không giông với lục phủ. Phủ kỳ hằng...

Ngũ tạng trong y học cổ truyền

Ngũ tạng bao gồm tâm, can, tỳ, phế, thận, năm tạng này đều có công dụng tàng chứa tinh khí. Tinh khí là cơ sỏ...

Lục phủ trong học thuyết tạng tượng y học cổ truyền

Đỏm, vị, đại trường, tiểu trường, bàng quang, tam tiêu gọi là lục phủ. Công năng chủ yếu của lục phủ là tiêu hoá...

Nội chiếu đồ – Cấu tạo các cơ quan của người xưa

Phần này y học trong tác phẩm miêu tả Trung y trung định nghĩa thân thể ngũ tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận) cùng...

Nguyên tắc bắt mạch và các loại mạch tượng trong Đông y

I . NGUYÊN LÝ SỰ HÌNH THÀNH MẠCH TƯỢNG Mạch tượng tức là hình tượng mạch động dưới ngón tay. Tâm chủ huyết mạch, bao...

Bài ca về trăm điều sai lầm trong nghề y

BÀI CA VỀ TRĂM ĐIỀU SAI LẦM TRONG NGHỀ Y 医中百误歌 (Y học Tâm Ngộ - Nguyễn Thiên Quyến và Đào Trọng Cường biên dịch.) Trong...