LÁC CHỨC NĂNG TÊN KHÁC: lác không bị liệt. ĐỊNH NGHĨA: lác trong đó góc nhãn cầu bị lệch tạo…