Trang chủHuyệt vị

Huyệt vị

Huyệt Dưỡng Lão

Dưỡng Lão Tên Huyệt: Người già thường bị mắt mờ, các khớp không thông lợi. Huyệt này có tác dụng minh mục, thư cân, vì vậy...

Huyệt Chi Chính

Chi Chính Tên Huyệt: Chi ở đây là lạc mạch; Chính = Kinh chính, tức là kinh Tiểu Trường. Chi Chiùnh là Lạc Huyệt của kinh...

Huyệt Tiểu Hải

Tiểu Hải Tên Huyệt: Đây là huyệt Hợp của kinh Tiểu Trường, nơi khí và huyết của bản kinh hợp lại, giống như trăm nhánh sông...

Huyệt Kiên trinh

Kiên Trinh Tên Huyệt Kiên trinh : Kiên = vai. Trinh = cứng chắc. Huyệt ở chỗ thịt cứng của vai, vì vậy, gọi là Kiên...

Huyệt Nhu Du

Nhu Du Tên Huyệt: Huyệt có tác dụng kích thích (rót vào = du) vùng thịt mềm (nhu) ở bả vai, vì vậy gọi là Nhu...

Huyệt Thiên Tông

Thiên Tông Tên Huyệt Thiên Tông: Thiên = trời, chỉ phần ở trên cao. Tông = gốc. Huyệt ở giữa vùng giáp ranh gốc của bả...

Huyệt Bỉnh Phong

Bỉnh Phong Tên Huyệt: Vùng huyệt là nơi dễ chịu (nhận) tác động của phong khí vào. Huyệt có tác dụng trị bệnh liên hệ đến...

Huyệt Khúc Viên

Khúc Viên Tên Huyệt: Khi co vai lên (khúc), ở sau vai (kiên), huyệt tạo thành 1 chỗ lõm giống như khu vườn (viên), vì vậy...

Huyệt Kiên Ngoại Du

Kiên Ngoại Du Tên Huyệt: Huyệt có tác dụng kích thích (rót vào = du) vùng ngoài (ngoại) của vai (kiên), vì vậy gọi là Kiên...

Huyệt Kiên Trung Du

Kiên Trung Du Tên Huyệt: Huyệt có tác dụng rót (du) kinh khí vào vùng giữa (trung) vai (kiên) vì vậy gọi là Kiên Trung Du. Tên...

Huyệt Thiên Song

Thiên Song Tên Huyệt: Thiên = trời, ý chỉ phần trên cơ thể. Song = cửa sổ, ý chỉ cái tai. Huyệt có tác dụng trị...

Huyệt Thiên Dung

Thiên Dung Tên Huyệt: Thiên chỉ vùng đầu; Dung = dung nhan. Người xưa khi trang điểm thường chú ý đến vòng đeo tai. Huyệt có...

Huyệt Quyền Liêu – Vị trí, tác dụng, ở đâu

Quyền Liêu Tên Huyệt Quyền Liêu: Huyệt nằm ở bên cạnh (liêu) gò má (quyền), vì vậy gọi là Quyền Liêu. Tên Khác: Chùy Liêu, Đoài Cốt, Đoài...

Huyệt Thính Cung

Thính Cung Tên Huyệt Thính Cung: Huyệt là chỗ (cung) có ảnh hưởng đến thính lực (việc nghe - thính), vì vậy gọi là Thính Cung Tên...

Huyệt Tình Minh

Tình Minh Tên Huyệt Tình Minh: Huyệt có tác dụng làm cho con ngươi mắt (tinh) sáng lên (minh), vì vậy gọi là Tình Minh (Trung...

Huyệt Toản Trúc

Toản Trúc Tên Huyệt Toản Trúc: Huyệt ở chỗ các sợi lông mày (giống hình các gậy tre (trúc) dồn (gom) vào (toàn), vì vậy gọi...

Huyệt Mi Xung

Mi Xung Tên Huyệt Mi Xung: Huyệt ở Vị Trí huyệt cuối chân mày (mi) thẳng lên chạm vào (xung) chân tóc, vì vậy gọi là...

Huyệt Khúc Sai

Khúc Sai Tên Huyệt: Khúc = chỗ cong; Sai = hợp xuất. Kinh mạch hợp lại ở huyệt Thần Đình, tạo thành chỗ cong, từ huyệt đó,...

Huyệt Ngũ Xứ

Ngũ Xứ Tên Huyệt: Ngũ = 5; Xứ = nơi (Vị Trí huyệt). Theo thứ tự. huyệt ở Vị Trí huyệt thứ 5 của đường kinh,...

Huyệt Thừa Quang

Thừa Quang Tên Huyệt: Thừa = tiếp nhận; Quang = ánh sáng. Huyệt ở Vị Trí huyệt trên đỉnh đầu, nơi tiếp nhận ánh sáng từ mặt...

Huyệt Thông Thiên

Thông Thiên Tên Huyệt: Thông = thông suốt, Thiên = vùng đầu. Huyệt là nơi khí của kinh Bàng Quang thông suốt với huyệt Bá Hội...

Huyệt Lạc Khước

Lạc Khước Tên Huyệt: Lạc = sợi tơ, ý chỉ sự liên kết. ‘Khước’ chỉ sự bỏ đi mà không hoàn lại. Huyệt là nơi mạch...

Huyệt Ngọc Chẩm

Ngọc Chẩm Tên Huyệt: Xương chẩm có tên là Ngọc Chẩm. Huyệt ở ngang với xương chẩm vì vậy gọi là Ngọc Chẩm (Trung Y Cương...

Huyệt Thiên Trụ

Thiên Trụ Tên Huyệt: Huyệt ở 2 bên cơ thang, giống hình 2 cây cột (trụ) ở bên trên (tượng trưng cho trời = thiên), vì...

Huyệt Đại Trữ – Vị trí, tác dụng, ở đâu

Đại Trữ Tên Huyệt Đại Trữ: Huyệt ở Vị Trí huyệt rất cao (đại) ở lưng, lại nằm ngay trữ cốt, vì vậy gọi là Đại...

Huyệt Phong Môn

Phong Môn Tên Huyệt Phong Môn: Người xưa cho rằng phong khí (phong) thường xâm nhập vào cơ thể qua huyệt này (như cái cửa =...

Huyệt Phế Du

Phế Du Tên Huyệt Phế Du: Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Phế, vì vậy gọi là Phế Du. Xuất Xứ: Thiên ‘Bối Du’...

Huyệt Quyết Âm Du

Quyết Âm Du Tên Huyệt Quyết Âm Du: Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) kinh Quyết âm vì vậy gọi là Quyết Âm...

Huyệt Tâm Du

Tâm Du Tên Huyệt Tâm Du: Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) tạng Tâm, vì vậy gọi là Tâm Du. Tên Khác: Bối Du, Cứu...

Huyệt Đốc Du

Đốc Du Tên Huyệt Đốc Du: Huyệt có tác dụng đưa kinh khí vào (du) mạch Đốc, vì vậy gọi là Đốc Du. Xuất Xứ: Thánh Huệ Phương Tên...