Khối u lành tính Adenome: Khối u hiếm gặp. Một u duy nhất gồm tế bào dạng nang hoặc ông…