Tên khác: rối loạn sphingomyelin. Định nghĩa Rối loạn di truyền chuyển hoá các lipid, quá tải phospholipid ở mô…