Có nhiều bệnh có liên quan với loãng xương (hay còn gọi là loãng xương thứ phát). Các nguyên nhân…