Bệnh khớp kết hợp với bệnh khác

Bệnh xương khớp

Bệnh to các cực: gây ra những biến đổi sau đây: sụn khớp, phần xương dưới sụn khớp, những mô quanh khớp đều bị phì đại, dẫn tới hư khớp không điển hình.

Bệnh nhiễm sắc tố sắt: thường kèm theo viêm đa khớp ở các khớp xương của bàn tay, viêm các khớp lớn thì hiếm hơn. Đôi khi xảy ra calci hoá sụn.

Bệnh hemoglobulin (bệnh huyết sắc tố): trong những cơn tan huyết, thường hay xảy ra viêm đa khớp. Hoại tử chỏm xương đùi không phải là biến chứng hiếm.

ưu năng tuyến cận giáp: có thể kèm theo bệnh gút, bệnh giả gút, hoặc hư khớp.

Giảm gammaglobulin huyết: trong một phần ba số trường hợp giảm gammaglobulin-huyết, người ta thấy xuất hiện bệnh khớp giống với viêm đa khớp dạng thấp lành tính.

Bệnh sarcoid: có thể có biểu hiện viêm đa khớp thoáng qua, hay xuất hiện ở những khớp của chi dưới, kèm theo ban đỏ nút.

Hỏi đáp - bình luận