GẤC Tên khác: Mộc miết (木鳖), Muricic (Pháp), Cochinchina Momordica (Anh). Tên khoa học: Momordica cochinchinensis (Lour) Spreng, họ Bầu…

HẢI LONG Tên khoa học: Syngnathoides biaculeatus Bloch, Syngnathus acus L., Solenograthus hardwichii Gray., họ Hải long (Syngnathidae). Phân bố:…