Tên khoa học: Dianthus caryophyllusLinn. Họ khoa học: Caryphyllaceae. Tên tiếng Trung: 瞿 麥 Tên thường gọi: Cẩm chướng thơm,…