Tên khoa học Glycyrrhiza uralensis Fisch. Họ khoa học: Họ Cánh Bướm (Fabaceae). Tên gọi: Cam có nghĩa là ngọt, thảo là…