Tên khác: bệnh thận do ống thận. Định nghĩa Gồm nhiều bệnh khác nhau trong đó các ống thận bị…

Tên khác: giãn các ống trước đài thận, bệnh Cacchi và Ricci, xốp tủy thận, giãn các ống trong tủy…

Định nghĩa Thận bị xuống thấp bất thường khi đứng. Căn nguyên Bình thường, thận phải thường thấp hơn thận…

Các chất độc với thận thường gặp Kháng sinh Nhóm aminosid: amikacin, gentamicin, kanamycin, neomycin, sisomicin, streptomycin, tobramycin. Các thuốc khác:…

Định nghĩa: hội chứng do nhiều căn nguyên trong đó có những ổ lắng đọng calci rải rác trong thận,…