Tên khác: bệnh thận do ống thận. Định nghĩa Gồm nhiều bệnh khác nhau trong đó các ống thận bị…

Triệu chứng: xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường là từ 15 đến 30 tuổi; đau đột ngột, dữ dội,…

Tên khác: giãn các ống trước đài thận, bệnh Cacchi và Ricci, xốp tủy thận, giãn các ống trong tủy…

Định nghĩa Thận bị xuống thấp bất thường khi đứng. Căn nguyên Bình thường, thận phải thường thấp hơn thận…

Định nghĩa: tình trạng dương vật cương kéo dài, thường đau đốn và không do thèm muôn hoặc bị kích…

Các chất độc với thận thường gặp Kháng sinh Nhóm aminosid: amikacin, gentamicin, kanamycin, neomycin, sisomicin, streptomycin, tobramycin. Các thuốc khác:…