Trang chủBài thuốc Đông Y

Bài thuốc Đông Y

Quy tỳ thang

Thành phần: Bạch truật 30g Nhân sâm 15g Phục thần 30g Mộc hương 15g Hoàng kỳ 30g Cam thảo Trích 5g Long nhãn 12g Đương quy 3g Táo nhân...

Tứ vật thang

Thành phần tứ vật thang: Thục địa 12g Đương quy 10g Bạch thược 12g Xuyên khung 5g Cách dùng: Các vị thuốc trên tán thành bột thô, sắc nước uống,...

Các phương thuốc Bổ huyết theo lý luận chuyên sâu

Nói về bổ huyết tễ, đầu tiên cần có khái niệm về huyết, “ huyết chủ nhu chi”, nhu chính là nhu dưỡng, nhu...

Bài thuốc Bảo nguyên thang

Thành phần Hoàng kỳ 9g Cam thảo 3g Nhân sâm 3g Nhục quế 1,5-2g Cách dùng: Sắc uống. Công dụng: ích khí ôn dương Chủ trị: hư tổn, lao nhọc, nguyên...

Bài thuốc Sinh mạch tán và lý luận sâu sắc

Sinh mạch tán (còn gọi là sinh mạch ẩm) Thành phần: Nhân sâm            10g Mạch môn           15g Ngũ vị tử               6g Cách dùng: Sắc nước, không câu nệ thời gian...

Hiểu sâu sắc về bài thuốc Sâm linh bạch truật tán

Thành phần: Bạch biển đậu         750g                Liên nhục            500g Nhân sâm                1000g                Cát cánh              500g Bạch truật               1000g                 ý dĩ                     500g Bạch linh                1000g                  Sa nhân              500g Cam thảo                ...

Phương thuốc Bổ khí trong Đông y và cách Hiểu sâu sắc

Trung y danh từ khí liên quan đến khá nhiều doanh khí, vị khí, cốc khí, chân khí, nguyên khí, thận khí, thanh khí,...

Bảo vệ: Khứ đàm tễ

罐: cái lọ nhỏ, cái gáo múc nước, 汞 : thuỷ ngân, 麝香酮 Muscone, 神经肽 Neuropeptide, 埋(chôn), 哮  Gầm hét, tiếng thú dữ phát...

Lý trung hoàn (Lý trung thang)

Lý trung hoàn (Lý trung thang) Thành phần: Nhân sâm    90g    Can khương 90g Chích cam thảo      90g    Bạch truật    90g Cách dùng: Các thuốc trên cùng nghiền...

Huyết phủ trục ứ thang

Huyết phủ trục ứ thang Thành phần: Đào nhân     16g    Ngưu tất      12g Hồng hoa    12g    Cát cánh       6g Đương quy  12g    Sài hồ          4g Sinh địa       12g    Chỉ...

Bài thuốc Quyên tý thang

Quyên tý thang Thành phần: Khương hoạt 9g Khương hoàng 10g Đương quy 12g Chích hoàng kỳ 6g Xích thược 10g Phòng phong 6g Chích cam thảo 3g Cách dùng: Thêm 3 lát gừng, sắc nước uống Công dụng: Ích khí...

Bài thuốc thập toàn đại bổ hoàn, thang

Thập toàn đại bổ Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm           12g         Đương quy       12g       Hoàng kỳ       12g Bạch linh           12g         Bạch thược       12g        Nhục quế        ...

Bát vị hoàn – bài thuốc bổ thận dương

BÁT VỊ HOÀN 1.Công thức bài thuốc Thục địa 8 lạng Hoài sơn 4 lạng Sơn thù 4 lạng Đơn bì 3 lạng Bạch linh 3 lạng Trạch tả 3 lạng Nhục...

Kiện tỳ hoàn

Kiện tỳ hoàn Thành phần Kiện tỳ hoàn: Bạch truật  60g Thần khúc sao 20g Mộc hương 20g Trần bì 40g Hoàng liên 10g Sa nhân 20g Cam thảo 12g Mạch nha sao 20g Bạch linh 40g Sơn dược 20g Nhân sâm 20g Nhục đậu khấu 40g Sơn tra 30g   Cách dùng: Tán...

Bài thuốc kim quỹ thận khí hoàn

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN (Phụ: Phụ quế bát vị hoàn, Tế sinh thận khí hoàn) « Kim quỹ yếu lược » Thành phần: Thục địa 8 lạng Sơn...

Lục vị hoàn – bài thuốc lục vị địa hoàng hoàn

Lục vị hoàn (Lục vị địa hoàng hoàn, địa hoàng hoàn) Thành phần Lục vị hoàn: Thục địa     320g             Phục linh      120g Sơn dược    160g            Trạch tả         120g Sơn...

Bài thuốc Hà xa đại tạo hoàn

HÀ XA ĐẠI TẠO HOÀN « Ngô cầu phương » Thành phần: Tử hà xa 1 bộ Thiên môn 1,2 lạng Quy bản 2 lạng Ngưu tất 1,2 lạng Thục địa...

Lý trung hoá đàm hoàn điều trị chứng đàm ẩm, đờm dãi, ăn uống khó tiêu

Lý trung hoá đàm hoàn, tên bài thuốc Đông y. 理中化痰丸 . Xuất xứ từ 《Minh y tạp trứ 》quyển 6. Có công dụng...

Bài thuốc Quy tỳ thang

Quy tỳ thang Thành phần: Bạch truật        12g         Nhân sâm                12g Phục thần         12g         Mộc hương               6g Hoàng kỳ         12g         Cam thảo trích          6g Long nhãn       12g          Đương quy              ...

Bài thuốc Đương quy bổ huyết thang

Đương quy bổ huyết thang Thành phần: Hoàng kỳ      30g          Đương quy       6g Cách dùng: Sắc uống, uống nóng trước khi ăn. Công dụng: Bổ khí, sinh huyết. Chủ...

XUẤT XỨ CỦA BÀI BÁT VỊ VÀ LỤC VỊ

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN Vào thời Đông Hán (东汉 “năm 25 “ 220 sau Công Nguyên, còn gọi là thời Hậu Hán - 后汉),...

Thái sơn bàn thạch tán – Bài thuốc an thai

Thành phần Nhân sâm 3-5g, Chích Hoàng kỳ 15g, Đương qui 8g, Xuyên Tục đoạn 5g, Hoàng cầm 5g, Bạch thược (sao rượu) 6g, Bạch...

Bài thuốc Tứ vật thang

TỨ VẬT THANG (Phụ: Bát trân thang, Thập toàn đại bổ thang, Bổ can thang) « Hòa lợi cục phương » Đương quy 12 gam Bạch thược 12...

ĐỘC SÂM THANG

ĐỘC SÂM THANG (Phụ: Thăng áp thang) « Thương hàn đại toàn » Nhân sâm 12 gam (nếu dùng sâm trồng, lượng nên tăng) Cách dùng: Đun sắc...

Bài thuốc Bổ trung ích khí thang

Bổ trung ích khí thang Thành phần: Hoàng kỳ             12g                  Cam thảo           6g Đẳng sâm             12g                  Trần bì              4g Đương quy            4g                   Sài hồ                6g Bạch truật              8g                   Thăng...

Tứ quân tử thang

Tứ quân tử thang Thành phần: Nhân sâm 10g Bạch truật 9g Phục linh 9g Cam thảo 6g Cách dùng: Tán bột làm viên, mỗi lần uống 8 - 12g. Có thể dùng thang...

Bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ thang – tác dụng

Bổ dương hoàn ngũ thang Thành phần: Bổ dương hoàn ngũ thang Hoàng kỳ    120g  Đào nhân     4g Quy vĩ         8g      Hồng hoa     4g Xuyên khung        4g      Địa long      ...

Bài thuốc giao ngải thang

GIAO NGẢI THANG « Kim quỹ yếu lược » Thành phần: Xuyên khung 4-6 gam A giao 12 gam Chích thảo 4-6 gam Sao ngải diệp 2-4 gam Đương quy 12...

Bài thuốc trật đả hoàn – tác dụng, cách dùng

TRẬT ĐẢ HOÀN Công thức: Lưu ký nô Cát cánh Tự nhiên đồng Cốt toái bổ Chỉ xác Phòng phong Mộc thông Đào nhân Đan...

Bài thuốc Ô đầu thang – tác dụng, cách dùng

Ô ĐẦU THANG « Kim quỹ yếu lược » Thành phần: Ma hoàng 8-12 gam Bạch thược 12 gam Hoàng kỳ 12-20 gam Cam thảo 12 gam Chế Xuyên ô 12-20...