Trang chủ Bài thuốc Đông Y

Bài thuốc Đông Y

Bài thuốc đông yBài thuốc Đông y hay cổ phương, phương tễ, phương tễ học là phần giới thiệu về các bài thuốc cơ bản trong y học cổ truyền, gần đây chúng tôi đã dùng tâm huyết của mình để dịch sách và tìm hiểu và phân tích sâu hơn nội dung các bài thuốc. Hy vọng các bạn đóng góp ý kiến xây dựng.