Người khỏe mạnh duy trì nồng độ glucose huyết tương của họ trong một khoảng hẹp. Trong giai đoạn sau…

ĐẠI CƯƠNG Bệnh Paget là hậu quả của quá trình tạo xương và hủy xương (turnover) bất thường mang tính…