CHỐNG SUY NHƯỢC Các thuốc sau đây được đề nghị trong điều trị triệu chứng suy nhược chức năng (hiệu…

BÔI TẠI CHỖ Calcipotriol [thuốc mỡ]. Daivonex ® (Leo). Dẫn chất của vitamin D3, được dùng làm thuốc mỡ chữa…

Halothan Fluothane ®(Zeneca Pharma) Chỉ định: chất lỏng bay hơi, không cháy, được dùng làm thuốc mê bằng cho hít…