Định nghĩa Suy giảm bộ máy miễn dịch khiến cơ thể không nhận ra các kháng nguyên xâm nhập từ…

Rối loạn ở nhiều chỗ do tăng sinh các mô bào đơn dòng hay tế bào Langerhans mà một số…

Định nghĩa: là nhóm bệnh do một hoặc nhiều rối loạn của hệ thống miễn dịch dẫn đến giảm khả…

CHẤY (Pediculus humanus capitis): bệnh lây do tiếp xúc trực tiếp và qua đồ vật (lược, mũ). Hay gặp ở…

Bệnh toàn thân hay ở da do nấm thuộc họ phycomycetes. MUCORYCOSE HAY ZYGOMYCOSE: bệnh nấm cơ hội do nấm…