Những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi Không được điều hoà khí hậu. Gắng sức thể lực. Uống không…

Căn nguyên Sử dụng trong công nghiệp kim loại (mạ cadimi), trong công nghệ gốm, và pin điện. Thực phẩm…