Huyệt Hợp Dương

0

Hợp Dương

Tên Huyệt:

Hợp = gom lại. Dương = khác với Âm, ý chỉ túc Thái Dương. Ủy Trung là huyệt Hợp của kinh túc Thái Dương Bàng Quang, huyệt ở gần huyệt Ủy Trung, nơi khí của kinh Bnàg Quang cùng tụ lại, vì vậy, gọi là Hợp dương (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 55 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí huyệt:

Ở đỉnh của góc dưới tứ giác kheo chân tạo nên bởi phần trên cơ sinh đôi ngoài, giữa mặt sau đầu trên xương chày. Từ huyệt Uỷ Trung (Bàng quang.40) đo thẳng xuống 2 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là góc của 2 cơ sinh đôi, bờ trên cơ kheo, giữa mặt sau đầu trên xương chày.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.

Chủ Trị:

Trị lưng và chân đau mỏi, chi dưới liệt, băng lậu.

Phối Huyệt:

1. Phối Trung Khích (Ủy Trung – Bàng quang.40) trị đồi sán, bụng trên và dưới đau, trường tích (Thiên Kim Phương).

2. Phối Giao Tín (Th.8) trị phụ nữ thiếu khí, hạ huyết (Bách Chứng Phú).

Cách châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here