Huyệt Kiên Ngoại Du

Huyệt vị

Kiên Ngoại Du

Tên Huyệt:

Huyệt có tác dụng kích thích (rót vào = du) vùng ngoài (ngoại) của vai (kiên), vì vậy gọi là Kiên Ngoại Du.

Tên Khác:

Kiên Ngoại.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 14 của kinh Tiểu Trường.

Vị Trí huyệt:

Dưới gai bên đốt sống 1, cách giữa lưng 3 thốn, trên đường mép bờ trong xương bả vai.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ thang, cơ góc, cơ răng bé sau – trên.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây chẩm lớn, nhánh của dây sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh dây trên vai và dây gian sườn 1.Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.

Chủ Trị:

Trị khớp vai đau; bả vai, cổ tay đau cứng.

Cách châm Cứu:

Châm xiên 0, 5 – 1 thốn, cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Hỏi đáp - bình luận