Nội chiếu đồ – Cấu tạo các cơ quan của người xưa

Lý luận Đông y

Phần này y học trong tác phẩm miêu tả Trung y trung định nghĩa thân thể ngũ tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận) cùng lục phủ (đảm, dạ dày, ruột non, đại tràng, bàng quang, tam tiêu). Tam tiêu là chỉ Trung y đối với thân thể con người cơ năng lý giải ra thân thể mười hai kinh lạc. Nên trong tác phẩm còn miêu tả Trung y trong cái khác khái niệm, ví dụ đan điền.

Nội chiếu đò
Nội chiếu đò

Đạo giáo tư tưởng cho rằng, đan điền là cơ thể con người bổn nguyên, là thân thể tồn trữ tinh cùng thần địa phương. Đan điền ở nơi dưới rốn khoảng 10 cm, được cho là ngũ khí căn nguyên.

Hỏi đáp - bình luận