Bệnh thương hàn – triệu chứng của lục kinh và phương pháp điều trị

Lý luận Đông y

Bệnh thương hàn trong y học cổ truyền

triệu chứng của lục kinh và phương pháp điều trị

Bệnh Thái dương kinh (bàng quang, tiểu trường)

Bệnh Thiếu dương kinh (đởm, tam tiêu)

Chứng dương minh kinh (vị đại tràng) trong y học cổ truyền

Bệnh Thái âm kinh (Tỳ, phế) trong đông y

Bệnh Thiếu âm kinh (tâm – thận)

Bệnh Quyết âm kinh (can – tâm bào) trong y học cổ truyền

Hỏi đáp - bình luận