Trang chủChứng trạng Đông y

Chứng trạng Đông y

Ban đêm tiểu tiện nhiều lần – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Ban đêm tiểu tiện nhiều lần là chỉ chứng trạng số lần và số lượng tiểu tiện nhiều về ban đêm. Nói chung...

Tiểu tiện không tự chủ – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện không tự chủ chỉ chứng trạng mất đi sự không chế tiểu tiện mà nước tiểu tự bài tiết, trong tình...

Tiểu tiện không gọn bãi – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Sau khi tiểu tiện còn giỏ giọt không hết, tức là chứng trạng sau khi tiểu tiện vẫn còn giỏ giọt không hết...

Tiểu tiện vặt nhiều lần – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện vặt nhiều lần là chỉ một chứng trạng có số lần đi tiểu tiện tăng lên rõ rệt thậm chí mỗi...

Tiểu tiện không thông – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện không thông chỉ chứng trạng bài tiết tiểu tiện khó khăn, nghiêm trọng hơn có khi tiểu tiện ra từng giọt...

Tiểu tiện không lợi – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện không lợi chỉ một loại chứng trạng tiểu tiện lượng ít mà bài tiết khó khăn. Chứng này ở Quyết luận sách...

Tiểu tiện trong dài – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện trong dài là chỉ nước tiểu trong vắt lượng nhiều. Chư bệnh nguyên hậu luận - Tiểu tiện bệnh chư hậu...

Tiểu tiện vẩn đục – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện vẩn đục gọi tắt là Niệu trọc, chỉ chứng trạng nước tiểu vẩn đục không trong, khi tiểu tiện không cảm...

Tiểu tiện vàng đỏ – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tiểu tiện vàng đỏ là chỉ nước tiểu có mầu vàng sẫm, vàng đỏ hoặc vàng xỉn, thậm chí biểu hiện tiểu tiện...

Đại tiện ra huyết – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Lâm sàng thấy đại tiện vô luận là trước ra phân sau ra huyết, hoặc trước ra huyết sau ra phân, hoặc ra...

Đại tiện khó khăn – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đại tiện khó khăn là chỉ thời gian bài tiết đại tiện quá dài, phân bị khô rít khó ra. Chứng này khác...

Đại tiện bí kết – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đại tiện bí kết nói gọn là Tiện bí, chỉ chứng phân tích chứa ở đường ruột quá lâu, thời gian bài tiết...

Đại tiện không tự chủ – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đại tiện không kiềm chế được, hoạt thoạt không nín được, thậm chí vãi phân mà không biết gọi là đại tiện thất...

Lý cấp hậu trọng – Bệnh trạng Đông y

Khái niệm Trước khi đại tiện bị đau bụng, muốn đại tiện mà thúc bách không kịp đợi, gọi là Lý cấp: khi bài tiết...

Đại tiện ra máu mủ – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đại tiện ra máu mủ là chỉ chứng trạng đại tiện ra chất trắng như keo, hoặc đỏ như vỏ dưa, hoặc trắng...

Thượng thổ hạ tả (miệng nôn trôn tháo) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Thượng thổ hạ tả là chỉ chứng trạng nôn mửa và ỉa chảy đồng thời phát sinh hoặc có tình huống luân phiên...

Phúc tả (tiết tả) – Chứng trạng bệnh Đông y

Khái niệm Phúc tả còn gọi là Tiết tả, có rất nhiều danh mục trong các y thư cổ, phân loại cũng không thống nhất....

Sôi bụng (trong ruột bị động phát thành tiếng) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Sôi bụng còn gọi là chứng Trường minh, Phúc minh, là chỉ trong ruột bị động phát thành tiếng. Chứng này đầu tiên xuất...

Khí từ Thiếu phúc xông lên trên (Bôn đồn khí)

Khái niệm Khí từ Thiếu phúc xông lên trên là chỉ người bệnh tự cảm thấy có luồng hơi từ Thiếu phúc xông lên trên,...

Dưới rốn máy động – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Dưới rốn máy động là chỉ chứng trạng ở vùng Thiếu phúc mấp máy rung động. Chứng này xuất hiện lần đầu ở sách...

Chứng Lạnh bụng – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Lạnh bụng là chỉ tự cảm giác bên trong bên ngoài bụng mát lạnh. Chứng này trong Linh khu - Sư truyền gọi...

Đầy bụng (phúc mãn) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đầy bụng (phúc mãn) là trong bụng có cảm giác trướng đầy mà bên ngoài không có hiện tượng trướng cấp. Chứng này đầu...

Đơn phúc trướng to (cổ trướng) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đơn phúc trướng to còn gọi là cổ trướng. Đơn cổ. Chỉ riêng vùng bụng thũng to, còn mình mẩy và chân tay...

Bụng nổi gân xanh – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Bụng nổi gân xanh là chỉ chứng trạng lớp bì phu ở vùng bụng bộc lộ gân xanh; sách Nội kinh gọi là...

Trong bụng có khối sưng (trưng hà tích tụ)

Khái niệm Trong bụng có bĩ khối tức là trong bụng có khối sưng. Trong bụng có bĩ khối thuộc phạm vi bệnh chứng Trưng Hà...

Thiếu phúc thống (Đau ở bên phải hoặc bên trái dưới rốn)

Khái niệm Đau ở bên phải hoặc bên trái dưới rốn gọi là Thiếu phúc thống, đa số có liên quan tới bệnh ở Can...

Tiểu phúc thống (chính giữa dưới rốn đau) – Chứng trạng Đông y

Khái niệm Bộ phận chính giữa dưới rốn đau gọi là Tiểu phúc thống. Tiểu phúc thống là chứng trạng thường gặp trong Phụ khoa,...

Đau quanh rốn (Tề phúc thống) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Đau vùng rốn bụng - Tề phúc thống là chỉ chứng đau quanh rốn ở vùng bụng. Chứng này sách Nội kinh gọi là...

Vị quản thống

Khái niệm Vị quản thống nói gọn là Vị thống, chỉ là một chứng trạng đau ở bụng trên gần mỏm ức. Chứng này trong sách...

Đau sườn (hiếp thống) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Hai bên sườn là đường tuần hành của kinh Túc Quyết âm và Túc Thiếu dương, cho nên đau sườn phần nhiều có...