Trang chủChứng trạng Đông y

Chứng trạng Đông y

Ợ hơi (ái khí) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Ái khí, sách Tố vấn gọi là “Y”. Trong Thương hàn luận gọi là “Y khí”. Tạp chứng mô - cảnh Nhạc toàn...

Ngáp, mệt mỏi muốn ngủ – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Mệt mỏi muốn ngủ hoặc bất chợt thức giấc, há miệng phả hơi cho dễ chịu gọi là chứng Ngáp (Kha khiếm) nói...

Tâm hạ bĩ (vùng dưới tâm khó chịu đầy tức)

Khái niệm Tâm hạ bĩ là chứng trạng vùng Vị quản dưới Tâm đầy tức khó chịu. Sách Thương hàn luận viết: “Chỉ đầy mà...

Tâm hạ quý (dưới tâm hồi hộp)

Khái niệm Tâm hạ quý là chỉ chứng trạng Tâm (Vị) sợ sệt tim đập nhanh. Sách Nội kinh không thấy ghi tên Tâm hạ...

Tâm quý ( hồi hộp) – Chứng trạng bệnh Đông y

Khái niệm Tâm quí là chỉ Tâm động hồi hộp không yên, tục gọi là Tâm khiêu. Mục Quý - Thương hàn minh lý luận...

Trong tâm ảo nùng buồn bực – Chứng trạng Đông y

Khái niệm Ảo nùng là chứng trạng tự cảm thấy trong Tâm phiền nhiệt, bấn loạn không yên. Vì vị trí bệnh ở mỏm Tâm...

Hung muộn (ngực khó chịu) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Hung muộn còn gọi là Hung bĩ, Hung mãn, Hung trung bĩ mãn, chỉ chứng hậu tự cảm thấy trong hung bĩ tắc...

Đau vùng ngực (hung thống) – Chứng trạng bệnh Đông y

Khái niệm Trên lâm sàng, phạm vi chứng đau vùng ngực can thiệp rất rộng, nhiều loại bệnh như Hung tý, Tâm thống, Chân Tâm...

Chứng háo (hen) – Chứng trạng bệnh Đông y

Háo là chỉ chứng trạng thường gặp trên lâm sàng có đặc trưng là hô hấp gấp gáp, trong họng có tiếng khò khè...

Khó thở (Suyễn thở) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Thở suyễn tức Khí suyễn, gọi tắt là Suyễn, là một chứng trạng lâm sàng có đặc trưng thở gấp gáp hổn hển,...

Khái huyết

Khái niệm Khái huyết là chỉ xuất huyết từ Phế, Phế hệ ( khí quản) xuất huyết qua khái thấu mà ra, cho nên phần...

Khái thấu

Khái niệm Khái thấu hoặc chỉ gọi là Khái. Khái luận - Tố vấn chuyên bàn về Khái thấu và còn nêu ra “năm tạng...

Ho ra đờm – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Ho ra đờm (khái đờm) là chỉ đờm dịch bật ra từ khái thấu, tức là từ Phế mà ra, đờm dịch ở...

Trong họng có tiếng đờm khò khè – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Trong họng có tiếng đờm gọi là “Đàm minh”, “Suyễn minh” hoặc nói là tiếng đờm sèo sèo, tụ ở vùng họng, khí...

Hắt hơi – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Hắt hơi gọi là “Phún đế”, tục gọi “Đả phún đế”. Sách Tố vấn - Huyền cơ nguyên bệnh thức viết: Đế, vì...

Đau xương cùng (vĩ lư thông) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Vĩ lư, cốt độ - Linh khu gọi là Vĩ đê. Thích yêu thống thiên - Tố vấn gọi là “Cầu” hoặc “Vĩ...

Lưng cảm giác như buộc thừng – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Quanh lưng như bị buộc thừng gọi là chứng Lưng như buộc thừng. Lưng như bị buộc thừng là một biểu hiện lâm sàng,...

Lưng gối vô lực – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Lưng gối vô lực là chỉ chứng lưng gối mềm yếu không có sức, nếu là loại nhẹ thì gọi là lưng mềm,...