Trang chủChứng trạng Đông y

Chứng trạng Đông y

Chân tay ra mồ hôi – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Chứng chân tay ra mồ hôi trong sách Thương hàn minh lý luận có nêu rõ “Vị chủ về tứ chi, ra mồ...

Ra mồ hôi vùng tâm hung (ngực) – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Vùng Tâm hung ra mồ hôi còn gọi là “Tâm hãn” là ý nói vùng Tâm hung ra nhiều mồ hôi, chính như...

Chỉ ra mồ hôi ở vùng đầu và mặt (đầu hãn) – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Đầu hãn là chỉ chứng chỉ ra mồ hôi ở vùng đầu và mặt. Biện Thái dương bệnh mạch chứng tính trị -...

Chỉ mồ hôi ra nửa người – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Ra mồ hôi nửa người là chỉ chứng chỉ ra mồ hôi nửa người hoặc bên phải, hoặc bên trái. Chứng này đầu tiên...

Mồ hôi ra có sắc vàng (Chứng hoàng hãn) – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Hoàng hãn là chỉ chứng trạng mồ hôi ra có sắc vàng như nhuộm áo, trong Thủy khí bệnh mạch chứng tính trị...

Chứng tuyệt hãn (không có mồ hôi) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Tuyệt hãn là một loại bệnh biến ở giai đoạn nguy kịch xuất hiện triệu chứng ra mồ hôi quá nhiều đầm đìa...

Ra mồ hôi trộm (đạo hãn) – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Ra mồ hôi trộm còn gọi là “Đạo hãn”, “Tẩm hãn” là một bệnh khi ngủ ra mồ hôi, khi tỉnh dậy mồ...

Tự ra mồ hôi (Tự hãn) – Triệu chứng bệnh Đông y

Khái niệm Tự ra mồ hôi là chỉ cơ thể không do mệt nhọc, không do trời nắng mặc áo dầy quá nóng và cũng...

Chiến hãn (Rét run vã mồ hôi) – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Chiến tức là run rẩy, còn gọi là “Hàn lật”, “Hàn chiến”. Trong quá trình ngoại cảm nhiệt bệnh, trước tiên là thấy...

Không có mồ hôi – Chẩn đoán bệnh Đông y

Khái niệm Không có mồ hôi là chỉ chứng đáng ra mồ hôi mà mồ hôi không ra như Mạch yếu tinh vi luận -...

Ngũ tâm phiền nhiệt – hai lòng bàn tay, bàn chân nóng ấm

Khái niệm Ngũ tâm phiền nhiệt là chỉ hai lòng bàn tay, bàn chân phát nhiệt và tự cảm thấy vùng ngực phiền nhiệt trong...

Triều nhiệt (Sốt lúc phát lúc không như có thời điểm nhất định)

Khái niệm Triều nhiệt là chỉ phát nhịêt lúc thịnh lúc suy, lúc phát lúc ẩn náu có giờ giấc nhất định giống như lên...

Chỉ nhiệt không hàn – Chứng chỉ sốt không sợ lạnh

Khái niệm Chỉ nhiệt không hàn là chỉ trong quá trình bệnh nhiệt tính xuất hiện chứng trạng chỉ phát nhiệt mà không ố hàn....

Hàn nhiệt vãng lai – Sợ lạnh và sốt đan xen

Khái niệm Hàn nhiệt vãng lai là chỉ ố hàn với phát nhiệt thay phiên nhau phát sinh. Hàn nhiệt vãng lai khác với “ố hàn...

Sợ lạnh kèm theo sốt – Ố hàn phát nhiệt

Khái niệm Ố hàn phát nhiệt là chỉ chứng trạng ố hàn với phát nhiệt đồng thời xuất hiện. Thái dương bệnh trong Lục kinh...

Người nóng chân tay lạnh – Chứng trạng bệnh Đông y

Khái niệm Mình nóng chân tay lạnh là nói trong quá trình nhiệt bệnh, đồng thời vừa xuất hiện chứng phát nhiệt vừa có chứng...

Rét run (hàn chiến) – Chứng trạng bệnh Đông y

Khái niệm Rét run tức là sợ lạnh run rẩy, biểu hiện là sợ lạnh và đồng thời toàn thân lẩy bẩy không tự chủ....

Chứng sợ phong hàn – cảm giác sợ lạnh

Khái niệm Sợ phong hàn tức là chỉ cảm giác sợ lạnh. Chứng này thường gặp trong các tật bệnh Ngoại cảm và Nội thương,...