Trang chủThuốc Tân dượcTổng quan các nhóm thuốc kháng virus HIV

Tổng quan các nhóm thuốc kháng virus HIV

Bảng 2.1: Các nhóm thuốc kháng virus
Tên thương mại Viết tắt. Thuốc Nhà sản xuất
Nucleoside Nucleotide ức chế men sao chép ngược (NRTIs)
Combivir™ CBV AZT+3TC GSK
Emtriva™ FTC Emtricitabine Gilead
Epivir™ 3TC Lamivudine GSK
HIVID™* ddC Zalcitabine Roche
Kivexa/Epzicom™ KVX 3TC+ABC GSK
Retrovir™ AZT Zidovudine GSK
Trizivir™ TZV AZT+3TC+ABC GSK
Truvada™ TVD FTC+TDF Gilead
Videx™ ddI Didanosine BMS
Viread™ TDF Tenofovir Gilead
Zerit™ d4T Stavudine BMS
Ziagen™ ABC Abacavir GSK
Thuốc ức chế men sao chép ngược Non-Nucleoside (NNRTIs)
Rescriptor™ DLV Delavirdine Pfizer
Sustiva/Stocrin™ EFV Efavirenz BMS/MSD
Viramune™ NVP Nevirapine Boehringer Ingelheim
Thuốc ức chế Protease  (PIs)
Aptivus™ TPV Tipranavir Boehringer-Ingelheim
Agenerase™ APV Amprenavir GSK
Crixivan™ IDV Indinavir MSD
Invirase 500™ SQV Saquinavir Roche
Kaletra™ LPV Lopinavir/ritonavir Abbott
Norvir™ RTV Ritonavir Abbott
Reyataz™ ATV Atazanavir BMS
Telzir/Lexiva™ FPV Fosamprenavir GSK
Viracept™ NFV Nelfinavir Roche/Pfizer
Thuốc ức chế hoà màng
Fuzeon™ T-20 Enfuvirtide Roche
Thuốc ức chế xâm nhập
Celsentri/Selzentry™ MVC Maraviroc Pfizer

*Đã ngừng phân phối. Hiện giờ đã có 25 thuốc hoặc phối hợp thuốc từ bốn nhóm thuốc hiện có mặt trên thị trường là: nucleosid và các thuốc tương tự nucleotid (NRTIs), thuốc ức chế sao chép ngược non- nucleoside (NNRTI), thuốc ức chế protease (PI) và thuốc ức chế hoà màng T-20. Hy vọng rằng có nhiều thuốc khác và nhiều nhóm thuốc mới sẽ được cấp phép trong những năm tới. Chương tiếp theo cung cấp một cái nhìn chung về từng thuốc và những ưu nhược điểm của chúng. Các dạng thuốc phối hợp thông thường được mô tả trong chương “Khởi đầu điều trị HAART bằng loại thuốc gì”.

Bài viết liên quan
Bài viết cùng danh mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây