Tác dụng thuốc

Enzym tuyến tuỵ

Đừng quên chia sẻ nếu bài viết hữu ích:

Aerocid ® (Aerocid)

Eurobiol ® (Eurorga)

Alipase ® (Janssen – Cilag) Pancrélase ® (Byk)

Créon ® (Solvay)

Pereflat ® (Solvay)

Digeflash ® (Boehringer Ingel)

Người ta gọi tên bằng thuật ngữ ghép “pancrélipase” (men lipase tuỵ) để chỉ hỗn hợp enzym chuẩn hoá gồm lipase, amylase và protease.

Chỉ định: Suy tuy ngoại tiết, nhất là trong bệnh nhày nhớt.

Liều dùng: trong suy tuỵ ngoại tiết với hội chứng hấp thu kém và chứng ỉa chảy phân mõ, nên dùng lipase 50.000 IƯ/ngày hiệu lực chỉ xuất hiện sau 2-3 tháng sử dụng hàng ngày.

Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hoá ở bệnh nhân mẫn cảm với chất chiết xuất từ tuỵ lợn; táo bón khi dùng quá liều.

Hỏi đáp - bình luận