Thuốc Nam đông y chữa đau khớp

Đông y chữa bệnh

ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN NHÂN

Hay thấy khớp đau nhức thì thường quy vào loại bệnh này. Nhưng bệnh này có nhiều nguyên nhân phức tạp. Thường do 3 loại khí: phong hàn, thấp ở ngoài trời ảnh hưởng tới cơ thể sống vốn suy yếu mà gây nên bệnh.

THỂ BỆNH

Tuỳ theo mỗi thứ khí nào nhiều hơn mà đặt thành tên bệnh. Phong nhiều hơn hàn, thấp thì gọi là hành tý; hàn nhiều hơn thì gọi là thống tý; thấp nhiều hơn gọi là trước tý. Bệnh lâu ngày các khí ấy có thể biến thành nhiệt mà gây thành nhiệt tý.

Đau nhức xương khớp và điều trị bằng thuốc nam
Đau nhức xương khớp và điều trị bằng thuốc nam

Hành tý

  • Triệu chứng:

Đau nhức các khớp, bớt đau chỗ này thì chuyển đau chỗ khác, ghê rét, sốt, rêu lưỡi mỏng nhầy, mạch phù.

  • Điều trị:
Thuốc:

Kê huyết đằng 16g Ngũ gia bì 16g
Rễ bưởi bung 12g Quế chi 4g
Dây đau xương 16g Rễ lá lốt 12g
Củ sả 12g Gừng gió 4g
Dây đau xương trong điều trị đau xương khớp
Dây đau xương trong điều trị đau xương khớp

Đổ 1 lít sắc lấy 1/2 lít, uống nóng, sắc nước khác uống lần nữa vào buổi chiều. Nên sắc được nước nào uống nước đó, uống sau bữa ăn 2 giờ.

Châm cứu: châm các huyệt cục bộ ghi dưới đây: nếu bệnh đã lâu châm bổ thêm huyệt Cách du, Huyết hải.

Trước tý

  • Triệu chứng:

Da tê dại, các khớp đau nhức, có chỗ nhất định, mình mẩy cảm thấy nặng nề, rêu lưỡi trắng nhầy.

  • Điều trị:
Thuốc:

Ý dĩ 20g Rễ gấm 12g
Rễ gối hạc 12g Tỳ giải 8g
Riềng 8g Thiên niện kiện 12g
Rề tầm song 12g Kê huyết đằng 12g
Khúc khắc 8g Tầm gửi dâu 12g

Đổ 1 lít sắc lấy 1/2 lít, chia 2 lần, uống lúc đói mỗi ngày.

Châm cứu: dùng các huyệt cục bộ. Nếu đau lâu ngày thì châm bổ thêm Thương khâu, Túc tam lý.

Thống tý

  • Triệu chứng:

Đau nhức dữ dội tại những khớp nhất định, ngày lạnh thì đau nhức nhiều hơn, đau liên tục, đêm đau nhiều hơn.

  • Điều trị:
Thuốc:      
Quế chi 4g Rễ tầm song 12g
Riềng 12g Rễ gối hạc 12g
Gừng khô 8g Hà thủ ô 12g
Rễ cỏ xước 8g ô đầu 4g
Thiên niên kiện 8g    

Nhiệt tý

  • Triệu chứng:

Chỗ đau nhức bị sưng đỏ mà nóng hâm hấp, toàn thân cũng sốt khát nước uống nước luôn, bệnh nặng thì nằm đau, hễ cựa quậy chuyển mình thì đau nhức không chịu được.

  • Điều trị:

Thuốc:

ô rô nước                       12g     Tầm gửi    dâu                12g

Rễ cỏ xước                    12g     Dây đau    xương           12g

Lá tre                             8g       Rễ gối hạc                      12g

Kê huyết đằng               12g

Đổ 500ml nước sắc lấy 200ml. sắc hai nước uống làm 2 lần/ngày.

châm cứu: châm tả các huyệt cục bộ, để sơ thông kinh lạc (trước đó châm ra máu Nhân trung và uỷ trung).

Nguyên tắc chỗ nào đau nhất thì châm chỗ đó trước, chỗ nào đau chỗ đó là huyệt hoặc theo số huyệt sau đây:

Điều trị:

Thuốc:      
Quế chi 4g Rễ tầm sọng 12g
Riềng 12g Rễ gối hạc 12g
Gừng khô 8g Hà thủ ô 12g
Rễ cỏ xước 8g ô đầu 4g
Thiên niên kiện 8g    

PHÒNG BỆNH

Nên giữ vệ sinh trong sinh hoạt.

Hỏi đáp - bình luận