Thuốc trấn tĩnh (Giải lo âu, an thần)

Tác dụng thuốc

Thuốc trấn tĩnh là những thuốc làm giảm sự căng thẳng xúc cảm, dùng nhiều nhất là các benzodiazepin. Một số thuốc an thần cũng được khuyên dùng với liều thấp làm thuốc trấn tĩnh. Trái với các benzodiazepin, buspon không gây ra các triệu chứng cai thuốc.

BENZODIAZEPIN Xem bảng 1.9.

CÁC THUỐC KHÁC

Buspiron

Buspar ® (Bristol – Myers Squibb) Thời gian bán huỷ 2-11 giờ.

Liều dùng: người lớn 15 – 40 mg/ ngày chia 3 lần.

Captodiam

Covatine ® (Bailly – Speab)

Liều dùng: 150mg/ngày chia 3 lần. Etifoxin

Stresam ® (Biocodex)

Liều dùng: người lớn 150mg/ngày chia 3 lần

Hydroxyzin

Atarax ® (UCB)

Liều dùng: Người lớn 50-200mg/ ngày chia 3 lần.

Meprobamat

Equanil ® (Sanofi Winthrop) Meprobamat – tên thông dụng Novalm ® (LDM Santé)

Liều dùng: Người lớn 400- 1600mg/ngày.

THUỐC AN THẦN DÙNG LIỀU NHỎ

Haloperidol

Haldol faible ® (Janssen-Cilag) Tên khác: Butyrophenon

Liều dùng: người lớn l-3mg/ngày (tới 9mg/ngày trong bệnh máy giật cơ)

Tác dụng phụ: cơn kích thích, ảo giác, dị cảm, tăng cảm đau.

Levomepromazin

Nozinan ® (Specia)

Dẫn chất của phenothiazin Liêu dùng: người lớn 6-12mg/ngày. Thioridazin

Melleril ® (Sandoz)

Dẫn chất của phenothiazin

Liều dùng:             người lớn 30-

60mg/ngày.

BARBITURIC DÙNG PHỐI HỢP

Atrium ® (Riom)

Phối hợp phénobarbital và 2 chuỗi carbamat (febarbamat và difebarbamat). Dùng trong các rối loạn do nghiện rượu.

DẪN CHẤT BROM

Calci bromogalactogluconat

Calcibronat ® (Sandoz)

Phối hợp các loại muôi calci brom, nên dùng trong các rối loạn giấc ngủ, dễ bị kích thích (hiệu lực cần xác minh)

Chống chỉ định: Trẻ em, người cao tuổi, bị mất nước, tăng calci huyết, viêm cầu thận.

Tác dụng phụ: Lú lẫn tâm thần, ảo giác (nhất là ở người cao tuổi, nổi ban da kiểu trứng cá, kích động, mất định hướng.

DẪN CHẤT BROM PHOI Hộp

Assagix ®, Galigène ®, Neurocalcium ®, Sédatif Tiber ®, Xirô Tafyssèdre ®.

Hỏi đáp - bình luận