Trang chủChăm sóc bệnh nhânKỹ thuật rửa bàng quang

Kỹ thuật rửa bàng quang

Kỹ thuật rửa bàng quang

1. Mục đích

Rửa sạch các chất bẩn lắng đọng trong bàng quang và để ống thông tiểu được thông.

Trị viêm bàng quang.

2. Nhận định người bệnh

Tình trạng bệnh lý?

Có hay không đang đặt ống thông tiểu.

Nam hay nữ.

Tính chất, số lượng nước tiểu.

3. Chỉ định

Những người bệnh đặt ống thông tiểu liên tục lâu ngày.

Bàng quang bị nhiễm trùng.

Chảy máu trong bàng quang (sau khi mổ bàng quang, tuyến tiền liệt).

4. Chuẩn bị người bệnh

Giải thích cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh biết việc mình sắp làm để họ yên tâm.

Tư thế thích hợp.

5. Dọn dẹp dụng cụ

Xử lý các dụng cụ theo đúng qui trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.

Những dụng cụ khác trả về chỗ cũ.

6. Ghi hồ sơ

Ngày giờ rửa bàng quang.

Tên dung dịch rửa, số lượng, thuốc (nếu có).

Tính chất dịch chảy ra.

Phản ứng của người bệnh nếu có.

Tên điều dưỡng thực hiện.

7. Những điểm cần lưu ý

Tránh bơm rửa với áp lực mạnh nhất là khi bàng quang bị chảy máu.

Trong khi rửa nếu thấy người bệnh bị mệt hoặc nước rửa chảy ra có máu thì phải ngưng ngay và báo cáo với bác sĩ.

Nên áp dụng phương pháp rửa kín để hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài.

Bảng 47.1. Bảng kiểm lượng giá kỹ năng soạn dụng cụ rửa bàng quang

Stt Nội dung T hang điểm
0 1 2
Dùng ống bơm hút
1 Dụng cụ trong khay vô khuẩn: Bồn hạt đậu ống bơm hút (hoặc bơm tiêm 50ml)

Gạc miếng

Kềm

2 Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:

Bồn hạt đậu

Hệ thống dẫn lưu nước tiểu

Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Chai dung dịch rửa bàng quang

Chai dung dịch sát khuẩn

3 Dụng cụ khác:

Găng tay sạch

Băng keo

Túi đựng rác thải y tế

Túi chứa nước tiểu (nếu cần)

Tổng số
Tổng số điểm đạt được
Rửa bằng hệ thống dẫn lưu
1 Dụng cụ vô khuẩn trong khay:

Bồn hạt đậu

Gạc miếng Kềm ống chữ Y

2 Dụng cụ vô khuẩn ngoài khay:

Hệ thống dẫn lưu

Dây truyền + dung dịch truyền NaCl

Chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Chai dung dịch sát khuẩn

3 Dụng cụ sạch:

Găng tay

Băng keo

Túi đựng rác thải y tế

Trụ treo

Tổng số
Tổng số điểm đạt được

Bảng 47.2. Bảng kiểm hướng dẫn học kỹ năng rửa bàng quang

Stt Nội dung ý nghĩa Tiêu chuẩn cần đạt
H ệ thống dẫn lưu liên tục
1 Chuẩn bị bệnh nhân Tiến hành được thuận lợi và an toàn Người bệnh an tâm hợp tác
2 Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện Tránh choàng lên mâm vô khuẩn
3 Mang găng tay sạch Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng
4 Mở khay dụng cụ Dụng cụ sẵn sàng để thực hiện kỹ thuật Không chạm hay choàng lên mâm vô khuẩn
5 Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa Tiện việc khử khuẩn chỗ nối Tránh làm sút ống
6 Ngâm chỗ nối giữa ống Khử khuẩn nơi chỗ nối Chỗ nối 2 đầu ống thông
thông tiểu và túi chứa vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn phải ngập trong dung dịch khử khuẩn
7 Rửa tay lại Giảm sự lây nhiễm Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
8 Sát khuẩn nắp chai dung dịch Giảm sự hiện diện của vi khuẩn trên nắp chai Không chạm tay vào mặt trong của miếng bông cồn
9 Gắn dây dẫn dịch Dẫn dịch rửa vào bàng quang Tuân thủ kỹ thuậ t vô khuẩn
10 Treo chai lên trụ Tạo áp lực cho dịch rửa chảy dễ dàng vào bàng quang Độ cao khoảng 30-40cm
11 Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối Hạn chế sự lây nhiễm Tránh làm bắn dịch ra ngoài
12 Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:

Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu

Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (Có khoá B)

Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A)

13 Mở khóa A cho dịch chảy vào bàng quang, xong khóa lại Cho dịch rửa vào trước Mỗi lần cho vào khoảng 250 mlM
14 30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa Cho dịch từ bàng quang chảy ra Đợi dịch chảy ra hết mới mở khoá cho dịch rửa chảy tiếp vào
15 Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi Giao tiếp Giúp người bệnh được

tiện nghi

16 Ghi hồ sơ Theo dõi và quản lý người bệnh Ghi lại những công việc đã làm
Dùng ống bơm hút
1 Chuẩn bị bệnh nhân Tiến hành được thuận lợi và an toàn Người bệnh an tâm hợp

tác

2 Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện Tiến hành kỹ thuật rửa dễ dàng, thuận tiện Tránh choàng lên mâm vô khuẩn
3 Mang găng tay sạch Bảo vệ cho nhân viên y tế tránh sự lây nhiễm từ người bệnh Mang găng tay theo cách sạch, cỡ găng phù hợp để thao tác được gọn gàng
4 Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa Tiện việc khử khuẩn chỗ nối Tránh làm sút ống
5 Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn Khử khuẩn nơi chỗ nối Chỗ nối 2 đầu ống thông phải ngập trong dung dịch khử khuẩn
6 Rửa tay lại Giảm sự lây nhiễm Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
7 Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu Tiện việc hút dịch bơm rửa Tránh choàng lên vùng vô khuẩn trong khi rót dung dịch
8 Cầm gạc tháo rời đuôi Foley
và ống nối Hạn chế sự lây nhiễm Tránh làm bắn dịch ra ngoài
9 Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa:

Bên ngoài đầu ống thông

Bên trong đầu ống thông

Trong lòng ống thông

Rửa bàng quang

Bơm rửa sạch bên ngoài

đuôi ống thông

Rửa sạch hệ thống ống Foley và bàng quang Tuân thủ kỹ thuật vô khuẩn trong khi bơm rửa, tránh văng bắn dịch ra xung quanh

Mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra

10 Báo giải thích cho người bệnh biết việc đã xong, giúp người bệnh tiện nghi Giao tiếp Giúp người bệnh được

tiện nghi

11 Ghi hồ sơ Theo dõi và quản lý người bệnh Ghi lại những công việc đã làm

Bảng 47.3. Bảng kiểm lượng giá thực hiện kỹ năng rửa bàng quang

Stt Nội dung Thang điểm
0 1 2
Rửa bằng hệ thống dẫn lưu
1 Báo giải thích người bệnh
2 Kiểm tra lại sonde tiểu
3 Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện
4 Mang găng sạch
5 Mở khay dụng cụ
6 Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi
7 Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa
8 Ngâm chỗ nối giữa ống thông tiểu và túi chứa

Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh

9 Sát khuẩn nắp chai dung dịch
10 Gắn dây dẫn dịch
11 Treo chai lên trụ
12 Cầm vải thưa tháo rời đuôi ống Foley + ống nối
13 Lấy ống nối Y lấp vào 3 đầu:

Một đầu nối với đuôi ống thông tiểu

Một đầu nối với túi chứa nước tiểu (có khoá B)

Đầu còn lại với dây dẫn dịch rửa (có khoá A)

14 Mở khóa A cho dịch chảy mỗi lần 250ml, khóa lại
15 30 phút sau mở khóa B cho dịch chảy ra túi chứa
16 Rửa đến khi dịch chảy ra trong
17 Dọn dụng cụ
18 Giúp người bệnh tiện nghi
19 Ghi hồ sơ
Tổng cộng
Tổng số điểm đạt được
Dùng ống bơm hút 0 1 2
1 Báo giải thích người bệnh
2 Kiểm tra lại sonde tiểu
3 Cho người bệnh nằm 1 bên giường. Đặt khay dụng cụ nơi thuận tiện
4 Treo túi chứa nước tiểu mới (để đầu nối an toàn)
5 Mang găng sạch
6 Đặt bồn hạt đậu vô khuẩn có chứa dung dịch sát khuẩn dọc theo đùi
7 Tháo băng keo nối giữa ống thông tiểu và túi chứa
8 Ngâm chỗ nối giữa dây câu và ống thông tiểu vào bồn hạt đậu
9 Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
10 Mở khay dụng cụ vô khuẩn
11 Cho dung dịch rửa vào bồn hạt đậu
12 Cầm gạc tháo rời đuôi Foley và ống nối
13 Dùng ống bơm hút dịch, bơm rửa:

Bên ngoài đầu ống thông

Bên trong đầu ống thông

Trong lòng ống thông

Rửa bàng quang (mỗi lần bơm khoảng 100cc, hạ đuôi ống thông xuống bồn hạt đậu cho nước chảy ra)

14 Rửa đến khi nước chảy ra trong
15 Bơm rửa sạch bên ngoài đuôi ống thông
16 Lau khô đuôi ống thông
17 Thay hệ thống dây dẫn và túi chứa
18 Dọn dụng cụ
19 Giúp người bệnh tiện nghi
20 Ghi hồ sơ
Tổng cộng
Tổng số điểm đạt được

 

Video kỹ thuật rửa bàng quang

Bài viết liên quan
Bài viết cùng danh mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây