Trang chủBệnh thần kinhThang điểm thân não Pittsburgh

Thang điểm thân não Pittsburgh

Khái quát: thang điểm thân não Pittsburgh được sử dụng để đánh giá các phản xạ thân não ở bệnh nhân hôn mê.

Phản xạ thân não Dấu hiệu Điểm
Phản xạ mi mắt Có ít nhất 1 bên 2
Mất cả 2 bên 1
Phản xạ giác mạc Có ít nhất 1 bên 2
Mất cả 2 bên 1
Mát búp bê Có ít nhất 1 bên 2
Mất cả 2 bên 1
Phản xạ của đồng tử bên (P) với ánh sáng Có phản xạ 2
Mất 1
Phản xạ của đồng tử bên (T) với ánh sáng Có phản xạ 2
Mất 1
Phản xạ rặn , ho Có phản xạ 2
Mất 1

Điểm thân não Pittsburgh được tính bằng tổng điểm các phản xạ cộng lại

Ý nghĩa:

  • Điểm thấp nhất: 6 điểm
  • Điểm cao nhất: 12 điểm
  • Điểm càng cao, tiên lượng càng tốt.
  • Thang điểm thân não Pittsburgh có thể được thêm vào thang điểm Glasgow tạo thành một thang điểm phối hợp, khi đó điểm của thang điểm từ 9-27 điểm.

Công thức đánh giá:

Dữ liệu Nhập
Bạn đang đánh giá bệnh nhân có nguy cơ bị hôn mê? (Có hay Không)
Phản xạ có mi mắt ở bên trái? (Có hay Không)
Phản xạ có ở mi mắt bên phải? (Có hay Không)
Phản xạ giác mạc bên trái? (Có hay Không)
Phản xạ giác mạc bên phải? (Có hay Không)
Mắt búp bê có ờ bên trái? (Có hay Không)
Mắt búp bê có ở bên phải? (Có hay Không)
Đồng tử trái đáp ứng ánh sáng? (Có hay Không)
Đồng tử phải đáp ứng ánh sáng? (Cỏ hay Không)
Có phản xạ rặn? (Có hay Không)
Có phản xạ ho? (Có hay Không)

Đánh dẫu “x” vào ô trống thích hợp cho mỗi câu hỏi (mỗi dòng chỉ đưa 1 câu trả lời)

Tuân lệnh Định khu Co chi Phản xạ bất thường Duỗi cứng Không đáp ứng
Đáp ứng vận động
Định hướng Lộn xộn Từ không thích hợp Âm thanh khó hiểu Không có đáp ứng
Tự nhiên Đáp ứng lời nói Kích thích đau Không đáp ứng
Mở mắt

Tính                                                    Kết quả

Hoàn thành dữ liệu ——————————

Đánh giá phù hợp                     —————–

Điểm Pittsburgh                        —————– trên tổng điểm 12 (thấp nhất 6 điểm)

Điểm Glasgow                           —————– trên tổng điểm 15 (thấp nhất 3 điểm)

Điểm phối hợp                          —————– trên tổng 27 (thấp nhất 9 điểm)

Bài viết liên quan
Bài viết cùng danh mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây