Chăm sóc trẻ sơ sinh trong quá trình chiếu đèn

Bệnh nhi khoa
  1. Đặt trẻ trong lồng ấp, khoảng cách dưới đèn là 30 – 60cm.
  2. Dinh dưỡng: tiếp tục cho bú mẹ.
  3. Truyền dịch thêm trong quá trình chiếu đèn (như trên).
  4. Thuốc điều trị phối hợp trong quá trình chiếu đèn.
  5. Kiểm tra lại bilirubin máu 12 – 24 giờ/1 lần.
  6. Ngưng chiếu đèn:
  • Đủ tháng: bilirubin <18mg/dl (310mmol/l) hay bilirubin < 14mg/dl (240mmol/l), trẻ 49 – 72 giờ.

bilirubin < 15mg/dl (260mmol/l), trẻ > 72 giờ.

  • Đẻ non: 10,7 ± l,2mg/dl (190 ± 20,5mmol/l)
Đèn chiếu vàng da
Đèn chiếu vàng da

Hỏi đáp - bình luận