Hội chứng Loeffler

Bệnh hô hấp

Định nghĩa

Là tình trạng thâm nhiễm mô phổi thoáng qua (mất đi nhanh chóng), với tăng bạch cầu hạt ưa acid trong máu.

Căn nguyên

Bệnh giun đũa, bệnh giun kim, bệnh giun móc, bệnh sán máng. Thâm nhiễm phổi bởi những bạch cầu hạt ưa acid là do cơ chế miễn dịch-dị ứng. ở châu Âu, nhiễm giun đũa thường là nguyên nhân gây ra hội chứng Loeffler, và thường do ấu trùng của giun di cư lên phổi. (Về thâm nhiễm phổi lâu dài, xem: bệnh phổi bạch cầu hạt ưa acid).

sung đa vitamin và các muối, nhất là vào mùa hè. Cũng nên kiểm soát hàm lượng trong máu của các vitamin tan trong mỡ và bổ sung cho thích đáng nếu bị thiếu hụt. Các enzym của dịch tuỵ kháng acid có ích trong trường hợp suy tuỵ.

GHÉP PHỔI: là biện pháp điều trị cuối cùng.

TƯ VẤN DI TRUYỀN: giải thích cho thành viên của những gia đình có nguy cơ biết rằng hiện nay đã có thể làm chẩn đoán trước sinh và phát hiện những người lành mang gen bệnh.

LIỆU PHÁP GEN: đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Hỏi đáp - bình luận