Mục đích Tránh xẹo xấu. Thoát lưu dịch, mủ. Chỉ định Vết thương lành tốt đến ngày cắt chỉ. Vết…