Nguy cơ mắc bệnh lao lâm sàng là cao ở những đối tượng nhiễm HIV, vì họ đều là những…

Căn nguyên Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Pseudomonas pseudomallei, các loài Proteus, Bacteroídes, Escherichia coli (trực khuẩn…

Căn nguyên Liệt cơ hoành ở một bên thường do tổn thương của dây thần kinh hoành ở ngoại vi…

Định nghĩa Là tình trạng thâm nhiễm mô phổi thoáng qua (mất đi nhanh chóng), với tăng bạch cầu hạt…

Định nghĩa: viêm những tiểu phế quản của phổi Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn là trường hợp viêm tiểu…

XÁC ĐỊNH CHẨN ĐOÁN Trước tiên cần phải chuẩn đoán xác định là ho ra máu, phải loại trừ trường…