Trung bình một ngày một người cần khoảng 2 – 2.5 lít nước. Nước cần cho trao đổi chất của…

Nếu bạn chảy máu thì đừng chạm vào máu của người khác, luôn luôn sử dụng găng tay hoặc một…

Hôn mê là sự suy giảm ý thức do tổn thương bán cầu đại não hoặc hệ thống lưới Hôn…

1. ĐẠI CƯƠNG Methanol thường được gọi là cồn công nghiệp, thường có nhiều công dụng khác nhau: làm sơn,…

1.  PHÂN LOẠI GÃY XƯƠNG: Có hai loại chính Gãy xương kín: là gãy xương nhưng không có vết thương…

Điện giật gây tổn thương trực tiếp lên các cơ quan của cơ thể do tác dộng của dòng điện,…