Tranh châm cứu – đường đi của các kinh mạch – hình động đẹp

Châm cứu

Xin giới thiệu các bạn bộ tranh châm cứu về các đường đi của các kinh chính trong cơ thể. Đây là bộ hình động miêu tả huyệt xuất phát cũng như đường đi và kết thúc của các kinh. Hy vọng bộ tranh châm cứu này sẽ khiến các bạn thấy thú vị hơn trong cách học các đường kinh.

duong-di-kinh-viĐường đi kinh vị
duong-di-kinh-tyđường đi kinh tỳ
duong-di-kinh-tieu-truongĐường đi kinh tiểu trường
duong-di-kinh-tam-baođường đi kinh tâm bàoduong-di-kinh-tamĐường đi kinh tâm
duong-di-kinh-pheĐường đi kinh phế
duong-di-kinh-domĐường đi kinh đởm
duong-di-kinh-dai-truong

Đường đi kinh đại trường
duong-di-kinh-canĐường đi kinh can

Tranh châm cứu các đường kinh

Đường đi kinh bàng quang

Hỏi đáp - bình luận