Huyệt Khí Huyệt

Huyệt vị

Khí Huyệt

Tên Huyệt Khí Huyệt:

Khí xuất ra từ đơn điền. Huyệt ở bên cạnh huyệt Quan Nguyên (được coi là đơn điền), vì vậy, gọi là Khí Huyệt (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Bào Môn, Tử Hộ.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 13 của kinh Thận.

Huyệt giao hội với Xung Mạch.

Vị Trí Huyệt Khí Huyệt:

Từ huyệt Hoành Cốt (Th.11) đo xuống 3 thốn, cách tuyến giữa bụng 0, 5 thốn, ngang huyệt Quan Nguyên (Nh.4) hoặc từ rốn xuống 3 thốn (huyệt Quan Nguyên), đo ra ngang 0, 5 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là cân cơ chéo to của bụng, bờ trong cơ thẳng to, mạc ngang, ruột non hoặc bàng quang khi bí tiểu ít, tử cung khi có thai 4-5 tháng.

Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D11 hoặc D12.

Chủ Trị Huyệt Khí Huyệt:

Trị kinh nguyệt bị rối loạn, tiêu chảy.

Phối Huyệt:

Phối Khí Hải (Nh.6) + Quan Nguyên (Nh.4) trị bụng dưới lạnh, mệnh môn hoả suy, chân dương suy (Châm Cứu Học Thượng Hải ).

Cách châm Cứu Huyệt Khí Huyệt:

Châm thẳng 0, 5 – 1 thốn. Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú:

Huyệt bên trái gọi là Bào Môn, bên phải là Tử Hộ.

Hỏi đáp - bình luận