Huyệt Trung Độc

Huyệt vị

Trung Độc

Tên Huyệt Trung Độc:

Huyệt ở giữa (trung) chỗ lõm sau cân cơ đùi, giống hình cái rãnh nước (độc), vì vậy gọi là Trung Độc (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ Huyệt Trung Độc:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính Huyệt Trung Độc:

Huyệt thứ 32 của kinh Đởm.

Vị Trí Huyệt Trung Độc:

Xác định huyệt Phong Thị đo thẳng xuống 2 thốn, trên lằn nhượng chân 5 thốn, bờ sau cân cơ đùi, bờ trước cơ nhị đầu đùi.

Giải Phẫu:

Dưới da là bờ sau cân đùi và cơ rộng ngoài, bờ trước cơ 2 đầu đùi, cơ rộng giữa, xương đùi.

Thần kinh vận động cơ là nhánh day thần kinh mông trên, các nhánh dây thần kinh đùi và nhánh dây thần kinh hông.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Chủ Trị Huyệt Trung Độc:

Trị thần kinh tọa đau, liệt nửa người, đùi đau.

Phối Huyệt:

Phối Hoàn Khiêu (Đ.30) (châm) + Túc Tam Lý (Vị 36) (cứu) + Phế Du (Bàng quang.13) trị yếu liệt (Châm Cứu Tụ Anh).

Cách châm Cứu Huyệt Trung Độc:

Châm thẳng 1-2 thốn. Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Hỏi đáp - bình luận