Huyệt Hung Hương

Huyệt vị

Hung Hương

Tên Huyệt Hung Hương:

Huyệt ở vùng (hương) ngang với Vị Trí huyệt ngực (hung), vì vậy gọi là Hung Hương (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính Hung Hương:

Huyệt thứ 19 của kinh Tỳ.

Vị Trí huyệt Hung Hương

:

Ở khoảng gian sườn 3, cách đường giữa 6 thốn (ngang huyệt Ngọc Đường – Nh.18).

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 4 rồi vào phổi.

Thần kinh vận động cơ là dây ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.

Chủ Trị Hung Hương:

Trị vùng ngực đau, thần kinh gian sườn đau.

Cách châm Cứu:

Châm xiên 0, 3-0, 5 thốn. Cứu 3-5 tráng, Ôn cứu 5-10 phút.

Hỏi đáp - bình luận