Huyệt Tất Quan – vị trí, tác dụng, ở đâu

Huyệt vị

Tất Quan

Tên Huyệt:

Huyệt ở phía trước dưới (như cửa ải = quan) của đầu gối (tất) vì vậy gọi là Tất Quan.

Tên Khác:

Tất Dương Quan.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 7 của kinh Can.

Vị Trí huyệt:

Ở bờ sau dưới lồi cầu trong xương chầy, ngang huyệt Âm Lăng Tuyền (Tỳ 9), cách sau 1 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là phần trên cơ sinh đôi trong, cơ kheo, chỗ bám của gân cơ bán mạc vào mặt sau xương chầy.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh chầy sau và nhánh của dây thần kinh hông.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Chủ Trị:

Trị khớp gối đau.

Phối Huyệt:

1. Phối Âm Thị (Vị 33) + Tam Lý (Vị 36) + Uỷ Trung (Bàng quang.40) trị đầu gối đau nhức (Châm Cứu ĐạiThành).

2. Phối Uỷ Trung (Bàng quang.40) trị đầu gối sưng đỏ, đau (Châm Cứu ĐạiThành).

Cách châm Cứu:

Châm thẳng sâu 1-1, 5 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.

Hỏi đáp - bình luận