Huyệt Phúc Kết

Huyệt vị

Phúc Kết

Tên Huyệt Phúc Kết:

Huyệt là nơi khí của lục phủ kết tụ lại bên trong bụng, vì vậy gọi là Phúc Kết (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Dương Quật, Khúc Quật, Trường Kết, Trường Quật.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính

Huyệt Phúc Kết

:

Huyệt thứ 14 của kinh Tỳ.

Huyệt Hội với Âm Duy Mạch.

Vị Trí

Huyệt Phúc Kết

:

Nơi gặp nhau của đường dọc qua núm vú và đường ngang qua rốn, dưới rốn 01 thốn.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ chéo to của bụng, mạc ngang, phúc mạc, đại trường lên hoặc xuống.

Thần kinh vận động cơ do 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.

Chủ Trị

Huyệt Phúc Kết

:

Trị quanh rốn đau, đau do thoát vị, tiêu chảy.

Phối Huyệt:

Phối Hành Gian (C.2) trị bụng đau nhói lên tim (Tư Sinh Kinh).

Cách châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn. Cứu 3-5 tráng, Ôn cứu 5-10 phút.

Ghi Chú:

Có thai: không châm sâu.

Hỏi đáp - bình luận