Nang đường mật Bẩm sinh Thường gặp 2% dân số, nhiều nang chiếm 50% ca. Siêu âm bụng khôi u…

Porphyries là bất thường của một số men sinh tổng hợp hème do di truyền hay mắc phải. Những bất…

Là bệnh do tăng hấp thu sắt ở ống tiêu hóa dẫn đến tích tụ sắt ở các cơ quan…

Đại cương Định nghĩa: túi thừa đại tràng là thoát vị của niêm mạc và của lớp cơ về phía…

Định nghĩa táo bón là số lần đại tiện < 3 lần / tuần trong thời gian > 2 tháng.…

Đại cương Định nghĩa: ỉa chảy mạn tính > 300 g/ngày kéo dài hơnl tháng Chẩn đoán phân biệt: Mất…