IDARAC HOECHST-MARION-ROUSSEL / ROUSSEL VIETNAM [AVENTIS PHARMA] Viên nén dễ bẻ 200 mg: hộp 20 viên. THÀNH PHẦN cho 1…