DUXIL LES LABORATOIRES SERVIER viên bao: hộp 30 viên. THÀNH PHẦN cho 1 viên Almitrine bismésilate 30 mg Raubasine 10…