ISOBAR JACQUES LOGEAIS Viên nén dễ bẻ: hộp 30 viên. THÀNH PHẦN cho 1 viên Méthyclothiazide 5 mg Triamtérène 150…