HAEMACCEL HOECHST-MARION-ROUSSEL [AVENTIS PHARMA] Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch: chai 500 ml. THÀNH PHẦN cho 1 lít Polygéline 35…